REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2014 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 698/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2002 w odniesieniu do delta-endotoksyny Bacillus thuringiensis

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 699/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie projektu wspólnego logo umożliwiającego identyfikację osób oferujących ludności produkty lecznicze w sprzedaży na odległość oraz w sprawie technicznych, elektronicznych i kryptograficznych wymogów umożliwiających sprawdzenie autentyczności wspólnego logo

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 700/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 686/2012 w odniesieniu do państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy w odniesieniu do substancji czynnej dimetomorf

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 701/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

REKLAMA

Dyrektywa Komisji 2014/82/UE z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów w zakresie zdrowia, wiedzy zawodowej i licencji

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG, dotyczącego zmiany Protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 23 czerwca 2014 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego materacom łóżkowym (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 4083)

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia Konsorcjum na rzecz Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej (CERIC-ERIC)

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawczne Rady (UE) nr 689/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. dotyczące wykonania art. 16 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 204/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 690/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 204/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 691/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. dotyczące wykonania art. 17 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 224/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Republice Środkowoafrykańskiej

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 692/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie ograniczeń dotyczących przywozu do Unii towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola, w odpowiedzi na bezprawne przyłączenie Krymu i Sewastopola

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 693/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 694/2014 z dnia 17 grudnia 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych służących określeniu typów zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 695/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2014/78/UE z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniająca załączniki I, II, III, IV i V do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji 2014/81/UE z dnia 23 czerwca 2014 r. zmieniająca dodatek C do załącznika II do dyrektywy 2009/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa zabawek w odniesieniu do bisfenolu A

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2014/380/WPZiB z dnia 23 czerwca 2014 r. zmieniająca decyzję 2011/137/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2014/381/WPZiB z dnia 23 czerwca 2014 r. zmieniająca decyzję 2010/573/WPZiB dotyczącą zastosowania środków ograniczających wobec kierownictwa regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady 2014/382/WPZiB z dnia 23 czerwca 2014 r. dotycząca wykonania decyzji 2013/798/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Republiki Środkowoafrykańskiej

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2014/383/WPZiB z dnia 23 czerwca 2014 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2014/384/WPZiB z dnia 23 czerwca 2014 r. zmieniająca decyzję 2011/426/WPZiB w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

Strony 65 - 65 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2014/385/WPZiB z dnia 23 czerwca 2014 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Praw Człowieka

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2014/386/WPZiB z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie ograniczeń dotyczących towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola, w odpowiedzi na bezprawne przyłączenie Krymu i Sewastopola

Strony 70 - 70 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady 2014/387/WPZiB z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie wykonania decyzji 2013/255/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii

Strony 72 - 72 Pobierz pdf

REKLAMA