REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2014 roku

Decyzja Rady z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zawarcia Umowy dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych między Unią Europejską a rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zawarcia uzgodnień między Unią Europejską a Królestwem Norwegii dotyczących warunków udziału tego państwa w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Rady (UE) nr 566/2014 z dnia 26 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 617/2007 w odniesieniu do wprowadzenia okresu przejściowego pomiędzy 10. a 11. EFR do czasu wejścia w życie Umowy wewnętrznej dotyczącej 11. EFR

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 567/2014 z dnia 26 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 215/2008 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju w odniesieniu do stosowania okresu przejściowego między 10. Europejskim Funduszem Rozwojua 11. Europejskim Funduszem Rozwoju do dnia wejścia w życie umowy wewnętrznej 11. Europejskiego Funduszu Rozwoju

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

Strony 76 - 76 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 569/2014 z dnia 23 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1389/2011 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu trichloroizocyjanurowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu pod kątem nowego eksportera zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009

Strony 80 - 80 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 570/2014 z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zakończenia częściowego wznowienia dochodzenia antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych alkoholi tłuszczowych i ich mieszanek, pochodzących z Indii, Indonezji i Malezji

Strony 85 - 85 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 571/2014 z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej ipkonazol, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 96 - 96 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 572/2014 z dnia 26 maja 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 101 - 101 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 562/2014/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie udziału Unii Europejskiej w podwyższeniu kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 563/2014 z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej chlorowodorek chitozanu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 564/2014 z dnia 23 maja 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 22 maja 2014 r. wyłączająca niektóre usługi w sektorze pocztowym na Węgrzech z zakresu stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 3372)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 550/2014 z dnia 20 maja 2014 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 551/2014 z dnia 22 maja 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 552/2014 z dnia 22 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie potwierdzenia, że odpowiednie umowy o readmisji zawarte między: Unią a Specjalnym Regionem Administracyjnym Makao Chińskiej Republiki Ludowej, Republiką Albanii, Demokratyczno-Socjalistyczną Republiką Sri Lanki, Federacją Rosyjską, Republiką Czarnogóry, Republiką Serbii, Bośnią i Hercegowiną, byłą jugosłowiańską republiką Macedonii, Republiką Mołdawii, Islamską Republiką Pakistanu i Gruzją, mają zastosowanie do Irlandii

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 213/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 214/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 215/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 216/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 217/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 218/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 219/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

REKLAMA