REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2015 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1719 z dnia 25 września 2015 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1273/2011 na podokres wrzesień 2015 r.

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 861/2013 z dnia 2 września 2013 r. nakładającego ostateczne cło wyrównawcze i stanowiącego o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych drutów ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii ( Dz.U. L 240 z 7.9.2013 )

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komisji (UE) 2015/1582 z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie środków pomocy SA.30704 – 12/C (ex NN 53/10), wdrożonych przez Łotwę na rzecz łotewskiego banku hipotecznego i ziemi – „pion komercyjny”(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 4406)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2015/1583 z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie programu pomocy SA.18859 (11/C) (ex 65/10 NN) wdrożonego przez Zjednoczone Królestwo – Zwolnienie z opłaty za wydobycie kruszywa w Irlandii Północnej (ex N 2/04) (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 5466)

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komisji (UE) 2015/1584 z dnia 1 października 2014 r. w sprawie pomocy państwa SA.23098 (C 37/07) (ex NN 36/07) wdrożonej przez Włochy na rzecz Società di Gestione dellAeroporto di Alghero So.Ge.A.AL S.p.A i różnych przewoźników lotniczych prowadzących działalność w porcie lotniczym Alghero (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 6838)

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2015/1585 z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie programu pomocy SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [wdrożonego przez Niemcy w celu wsparcia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz odbiorców energochłonnych] (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 8786)

Strony 122 - 122 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2015/1586 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie środka SA.35388 (13/C) (ex 13/NN i ex 12/N) – Polska – Utworzenie portu lotniczego Gdynia-Kosakowo (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 1281)

Strony 165 - 165 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2015/1587 z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie pomocy państwa SA.35546 (2013/C) (ex 2012/NN) wdrożonej przez Portugalię na rzecz Estaleiros Navais de Viana do Castelo S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 3036)

Strony 208 - 208 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1604 z dnia 12 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 809/2004 wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do elementów prospektu emisyjnego i do reklam

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1605 z dnia 12 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1569/2007 ustanawiające zgodnie z dyrektywami 2003/71/WE i 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady mechanizm ustalenia równoważności standardów rachunkowości stosowanych przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1606 z dnia 23 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1607 z dnia 24 września 2015 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1608 z dnia 24 września 2015 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości kwasu n-dekanowego, oleju parafinowego (CAS 64742-46-7), oleju parafinowego (CAS 72623-86-0), oleju parafinowego (CAS 8042-47-5), oleju parafinowego (CAS 97862-82-3), wielosiarczku wapnia i mocznika w określonych produktach lub na ich powierzchni

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1609 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia propikonazolu jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych typu 7

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1610 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Pythium oligandrum szczep M1 jako substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych typu 10

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1611 z dnia 24 września 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1612 z dnia 23 września 2015 r. zmieniająca decyzję 2008/961/WE w sprawie stosowania przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich krajowych standardów rachunkowości określonych krajów trzecich oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej do celów sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 6369)

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/1613 z dnia 10 września 2015 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/5 w sprawie realizacji programu zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (EBC/2015/31)

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2015/1588 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1590 z dnia 18 września 2015 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w wodach Grenlandii obszaru NAFO 1F i wodach Grenlandii obszarów V i XIV, jak również w wodach międzynarodowych obszaru ochrony karmazyna przez statki pływające pod banderą Niemiec

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1591 z dnia 18 września 2015 r. ustanawiające zakaz połowów makreli w obszarach VIIIc, IX i X; wodach Unii obszaru CECAF 34.1.1 oraz obszarach VIIIa, VIIIb i VIIId przez statki pływające pod banderą Niemiec

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1592 z dnia 18 września 2015 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w wodach Unii i w wodach międzynarodowych obszaru V oraz wodach międzynarodowych obszarów XII i XIV przez statki pływające pod banderą Niemiec

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1593 z dnia 18 września 2015 r. ustanawiające zakaz połowów błękitka w wodach Wysp Owczych przez statki pływające pod banderą Niemiec

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1594 z dnia 21 września 2015 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Rocamadour (ChNP)]

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

REKLAMA