REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2016 roku

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/567 z dnia 6 kwietnia 2016 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chlorantraniliprolu, cyflumetofenu, cyprodynilu, dimetomorfu, ditiokarbaminianów, fenamidonu, fluopyramu, flutolanilu, imazamoksu, metrafenonu, mychlobutanilu, propikonazolu, sedaksanu i spirodiklofenu w określonych produktach oraz na ich powierzchni

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/576 z dnia 14 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji „rafoksanid”

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/577 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/578 z dnia 11 kwietnia 2016 r. ustanawiająca program prac dotyczący rozwoju i wykorzystywania systemów teleinformatycznych przewidziany w unijnym kodeksie celnym

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/579 z dnia 16 marca 2016 r. zmieniające wytyczne Europejskiego Banku Centralnego EBC/2012/27 w sprawie transeuropejskiego automatycznego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2016/6)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 ( Dz.U. L 338 z 23.12.2003 ) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 6, s. 243) (Wersja ponownie opublikowana wDz.U. L 347 z 24.12.2009 )

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/574 z dnia 13 kwietnia 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/575 z dnia 29 marca 2016 r. przedłużająca obowiązywanie decyzji 2006/502/WE zobowiązującej państwa członkowskie do podjęcia środków w celu zapewnienia, by na rynek wprowadzane były wyłącznie zapalniczki zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci, oraz w celu zakazania wprowadzania na rynek zapalniczek-gadżetów (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 1702)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/415 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wycofania przyjęcia zobowiązania w odniesieniu do dwóch producentów eksportujących oraz w sprawie uchylenia decyzji 2008/577/WE przyjmującej zobowiązania oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu azotanu amonu pochodzącego z Rosji ( Dz.U. L 75 z 22.3.2016 )

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2016/466 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wykonania art. 21 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/44 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii ( Dz.U. L 85 z 1.4.2016 )

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady (WPZiB) 2016/478 z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającej decyzję (WPZiB) 2015/1333 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii ( Dz.U. L 85 z 1.4.2016 )

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/568 z dnia 29 stycznia 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do warunków i procedur stosowanych w celu ustalenia, czy kwoty, których nie można odzyskać, mają być zwracane przez państwa członkowskie, w przypadku Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/569 z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/570 z dnia 12 kwietnia 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/571 z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Republikę Federalną Niemiec

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/572 z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Królestwo Hiszpanii

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2016/573 z dnia 12 kwietnia 2016 r. dotycząca wykonania decyzji 2013/183/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2016/555 z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 224/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Republice Środkowoafrykańskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2016/556 z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (UE) nr 359/2011 dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Iranie

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/557 z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/558 z dnia 11 kwietnia 2016 r. zezwalające na zawieranie porozumień i wydawanie decyzji przez spółdzielnie i organizacje producentów innego typu w sektorze mleka i przetworów mlecznych w zakresie planowania produkcji

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/559 z dnia 11 kwietnia 2016 r. zezwalające na zawieranie porozumień i wydawanie decyzji w zakresie planowania produkcji w sektorze mleka i przetworów mlecznych

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/560 z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej serwatka, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/561 z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 577/2013 w odniesieniu do wzoru świadectwa zdrowia zwierząt dla psów, kotów i fretek przemieszczanych do państwa członkowskiego z terytorium lub państwa trzeciego w celach niehandlowych

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/562 z dnia 11 kwietnia 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

REKLAMA