REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2016 roku

Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Wschodnią Republiką Urugwaju na podstawie art. XXIV ust. 6. oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. odnoszące się do zmian list koncesyjnych Republiki Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/1885 z dnia 18 października 2016 r. dotycząca zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową na podstawie art. XXIV ust. 6 oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. w sprawie zmiany list koncesyjnych Republiki Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA

Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową na podstawie art. XXIV ust. 6 oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. w sprawie zmiany list koncesyjnych Republiki Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1886 z dnia 25 października 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1887 z dnia 24 października 2016 r. ustanawiająca standardowe wymagania dotyczące składania przez państwa członkowskie zgłoszeń, sprawozdań i wniosków o płatności odnoszących się do programów kontroli występowania w zakresie zdrowia roślin (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 6704)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1872 z dnia 6 października 2016 r. ustanawiające na 2016 r. „wykaz Prodcom” – listę produktów przemysłowych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3924/91

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Informacje na temat podpisania i tymczasowego stosowania umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a rządem Wysp Cooka i protokołu wykonawczego do tej umowy

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/1879 z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a Sfederowanymi Stanami Mikronezji dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Umowa między Unią Europejską a Sfederowanymi Stanami Mikronezji dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/1880 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zawarcia Umowy dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych między Unią Europejską a Rządem Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1881 z dnia 24 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 837/2012 w odniesieniu do minimalnej aktywności 6-fitazy wytwarzanej przez Aspergillus oryzae (DSM 22594) jako dodatku paszowego dla macior (posiadacz zezwolenia: DSM Nutritional Products Ltd.)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1882 z dnia 24 października 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/1883 z dnia 18 października 2016 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Generalnej Światowej Organizacji Handlu w odniesieniu do wniosku Stanów Zjednoczonych o przyznanie przez WTO zwolnienia, aby umożliwić Stanom Zjednoczonym stosowanie preferencyjnego traktowania wobec kwalifikujących się produktów pochodzących z Nepalu

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE, Euratom) Nr 723/2004 z dnia 22 marca 2004 r. zmieniającego Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich ( Dz.U. L 124 z 27.4.2004 ) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 1, tom 2)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot oraz ustanawiającego specjalne środki stosowane tymczasowo wobec urzędników Komisji (warunki zatrudnienia innych pracowników) ( Dz.U. L 56 z 4.3.1968 ) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 1, tom 2, s. 5)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/1873 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE–LAC

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Umowa ustanawiająca Międzynarodową Fundację UE-LAC

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1874 z dnia 19 października 2016 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Maroilles/Marolles (ChNP)]

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1875 z dnia 21 października 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/1876 z dnia 13 października 2016 r. w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w Komitecie Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu utworzonym na mocy Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/1877 z dnia 17 października 2016 r. dotycząca stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w grupie ekspertów ds. Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR) oraz w Grupie Roboczej ds. Transportu Drogowego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1878 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie ustalenia, że tymczasowe zawieszenie preferencyjnego cła ustanowionego w ramach mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartego w Umowie ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony, nie jest odpowiednie dla przywozu w 2016 r. bananów pochodzących z Gwatemali

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1368/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie Komisji (UE) nr 1372/2013 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 ( Dz.U. L 366 z 20.12.2014 )

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/1850 z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Wstępnej umowy o partnerstwie gospodarczym między Ghaną, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Wstępna umowa o partnerstwie gospodarczym między Ghaną, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA