REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2016 roku

Porozumienie paryskie

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1842 z dnia 14 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do elektronicznych świadectw kontroli dotyczących przywożonych produktów ekologicznych i niektórych innych elementów oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 w odniesieniu do wymogów dotyczących konserwowanych lub przetworzonych produktów ekologicznych i przekazywania informacji

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1843 z dnia 18 października 2016 r. w sprawie środków przejściowych dotyczących stosowania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do akredytacji laboratoriów urzędowych prowadzących urzędowe badania na obecność włośnia krętego

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1844 z dnia 18 października 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1845 z dnia 18 października 2016 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować do wniosków o pomoc na ograniczenie produkcji mleka na podstawie rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/1612

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2016/1846 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie środka SA.41187 (2015/C) (ex 2015/NN) wdrożonego przez Węgry w zakresie składki na cele zdrowotne wnoszonej przez sektor tytoniowy (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4049)

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2016/1847 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie pomocy państwa SA.41612 – 2015/C (ex SA.33584 (2013/C) (ex 2011/NN)) wdrożonej przez Niderlandy na rzecz zawodowego klubu piłki nożnej MVV w Maastricht (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4053)

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2016/1848 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie środka SA.40018 (2015/C) (ex 2015/NN) wdrożonego przez Węgry dotyczącego poprawki z 2014 r. w węgierskiej opłacie z tytułu kontroli łańcucha żywnościowego (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4056)

Strony 63 - 63 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2016/1849 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie środka SA.41613 – 2015/C (ex SA.33584 – 2013/C (ex 2011/NN)) wdrożonego przez Niderlandy na rzecz zawodowego klubu piłki nożnej PSV w Eindhoven (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4093)

Strony 75 - 75 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1822 z dnia 13 października 2016 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości aklonifenu, deltametryny, fluazynamu, metomylu, sulkotrionu i tiodikarbu w określonych produktach lub na ich powierzchni

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/1830 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu zmieniającego do Umowy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Monako ustanawiającej środki równoważne do tych, które zostały przewidziane w dyrektywie Rady 2003/48/WE

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1831 z dnia 14 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1832 z dnia 17 października 2016 r. zmieniające wzory świadectw na przywóz do Unii wyrobów mięsnych, produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit, jak również świeżego mięsa gospodarskich zwierząt nieparzystokopytnych określone w decyzjach 2000/572/WE i 2007/777/WE oraz w rozporządzeniu (UE) nr 206/2010 w odniesieniu do wymogów zdrowia publicznego dla pozostałości

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1833 z dnia 17 października 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu lektyn fasoli (lektyn Phaseolus vulgaris) jako dodatku paszowego dla prosiąt ssących (posiadacz zezwolenia Biolek Sp. z o.o.)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1834 z dnia 17 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji „monepantel”

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1835 z dnia 17 października 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/1836 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Republikę Austrii

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2016/1837 z dnia 11 października 2016 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do dalszego stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/1838 z dnia 13 października 2016 r. w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich na rok 2016

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2016/1839 z dnia 17 października 2016 r. zmieniająca decyzję 2010/638/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Republiki Gwinei

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1840 z dnia 14 października 2016 r. zmieniająca załącznik IV do dyrektywy Rady 2009/156/WE w odniesieniu do metod diagnozowania afrykańskiego pomoru koni (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 6509)

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1824 z dnia 14 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 3/2014, rozporządzenie delegowane (UE) nr 44/2014 i rozporządzenie delegowane (UE) nr 134/2014 w odniesieniu do, odpowiednio, wymogów w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego pojazdów, konstrukcji pojazdów i wymogów ogólnych oraz wymogów w zakresie efektywności środowiskowej i osiągów jednostki napędowej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1825 z dnia 6 września 2016 r. w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 901/2014 w odniesieniu do wymogów administracyjnych dotyczących homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1826 z dnia 14 października 2016 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej tricyklazol, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

Strony 88 - 88 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1827 z dnia 14 października 2016 r. zmieniające po raz 255. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida

Strony 90 - 90 Pobierz pdf

REKLAMA