REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2017 roku

Decyzja Rady (UE) 2017/2269 z dnia 7 grudnia 2017 r. ustanawiająca wieloletnie ramy prac Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2018-2022

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/2270 z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zawarcia Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Mongolią, z drugiej strony

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Mongolią, z drugiej strony

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/2271 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii i jej państw członkowskich, Protokołu do Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Mongolią, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

REKLAMA

Protokół do Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Mongolią, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2272 z dnia 8 grudnia 2017 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę „Kabanosy staropolskie” (GTS)

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2273 z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2274 z dnia 8 grudnia 2017 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu 6-fitazy (EC 3.1.3.26) wytwarzanej przez Komagataella pastoris (DSM 23036) jako dodatku paszowego dla ryb (posiadacz zezwolenia Huvepharma EOOD)

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2275 z dnia 8 grudnia 2017 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia Centro Sperimentale del Latte)

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2276 z dnia 8 grudnia 2017 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) jako dodatku paszowego dla loch (posiadacz zezwolenia Kemin Europa N.V.)

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2277 z dnia 8 grudnia 2017 r. stanowiąca, że tymczasowe zawieszenie preferencyjnego cła na podstawie art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 19/2013 nie jest odpowiednie w odniesieniu do przywozu bananów pochodzących z Peru

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2228 z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniającego załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych ( Dz.U. L 319 z 5.12.2017 )

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1495 z dnia 8 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej malation

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1496 z dnia 8 października 2018 r. dodające do kwot połowowych na 2018 r. określone ilości zatrzymane w roku 2017 na podstawie art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/1497 z dnia 8 października 2018 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do kategorii żywności 17 i stosowania dodatków do żywności w suplementach diety

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2018/1498 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie pomocy państwa i środków SA.38613 (2016/C) (ex 2015/NN) wdrożonych przez Włochy na rzecz Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 8391)

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1499 z dnia 8 października 2018 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2018/954 ustanawiającą określone środki ochronne w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się pomoru małych przeżuwaczy w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 6662)

Strony 76 - 76 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2119 z dnia 22 listopada 2017 r. ustanawiające „wykaz Prodcom” - listę produktów przemysłowych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3924/91

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2243 z dnia 30 listopada 2017 r. uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1212/2014 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2244 z dnia 30 listopada 2017 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2245 z dnia 30 listopada 2017 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2246 z dnia 30 listopada 2017 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2247 z dnia 30 listopada 2017 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2248 z dnia 30 listopada 2017 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2249 z dnia 4 grudnia 2017 r. ustanawiające zakaz połowów morlesza bogara w wodach Unii i w wodach międzynarodowych obszaru IX przez statki pływające pod banderą Portugalii

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

REKLAMA