REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2017 roku

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2017/1124 z dnia 23 czerwca 2017 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1125 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wycofania zatwierdzenia substancji czynnej środki odstraszające zapachem, pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego/smoła oleju talowego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1126 z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 903/2009 i rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 373/2011, (UE) nr 374/2013 i (UE) nr 1108/2014 w odniesieniu do nazwy unijnego przedstawiciela posiadacza zezwolenia na stosowanie preparatu Clostridium butyricum (FERM-BP 2789)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2017/1127 z dnia 23 czerwca 2017 r. wykonująca decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1109 z dnia 21 czerwca 2017 r. znoszące zawieszenie składania wniosków o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 891/2009 w sektorze cukru

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1110 z dnia 22 czerwca 2017 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do standardowych formularzy, szablonów i procedur na potrzeby udzielania zezwoleń dostawcom usług w zakresie udostępniania informacji i powiązanych powiadomień na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1111 z dnia 22 czerwca 2017 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur i formularzy przekazywania informacji zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1112 z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1113 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej kwas benzoesowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1114 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej pendimetalina jako substancji kwalifikującej się do zastąpienia, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1115 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej propoksykarbazon, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1116 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie minimalnej ceny sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w dziesiątym częściowym zaproszeniu do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/2080

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1117 z dnia 22 czerwca 2017 r. określające ilości, które należy dodać do ilości ustalonych dla podokresu od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2017 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2015/2077 w odniesieniu do jaj, produktów jajecznych i albuminy pochodzących z Ukrainy

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1118 z dnia 22 czerwca 2017 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować w odniesieniu do ilości, których dotyczą wnioski o przyznanie uprawnień do przywozu złożone w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 7 czerwca 2017 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2015/2078 na mięso drobiowe pochodzące z Ukrainy

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1119 z dnia 22 czerwca 2017 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować do ilości objętych wnioskami o wydanie pozwolenia na przywóz złożonymi od dnia 1 czerwca 2017 r. do dnia 10 czerwca 2017 r. oraz określające ilości, jakie należy dodać do ilości ustalonej dla podokresu od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001 w sektorze mleka i przetworów mlecznych

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1120 z dnia 22 czerwca 2017 r. określające ilości, jakie należy dodać do ilości ustalonej dla podokresu od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2017 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 442/2009 w sektorze wieprzowiny

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/1121 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Republikę Austrii

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/1122 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Królestwo Hiszpanii

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów ( Dz.U. L 337 z 18.12.2009 )

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 469/2009 z dnia 6 maja 2009 r. dotyczącego dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych ( Dz.U. L 152 z 16.6.2009 )

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 233/2015 z dnia 30 października 2015 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2017/1022]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 234/2015 z dnia 30 października 2015 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2017/1023]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 235/2015 z dnia 30 października 2015 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2017/1024]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 236/2015 z dnia 30 października 2015 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2017/1025]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 237/2015 z dnia 30 października 2015 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2017/1026]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA