REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2017 roku

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 288/2015 z dnia 30 października 2015 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG [2017/1077]

Strony 81 - 81 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 289/2015 z dnia 30 października 2015 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG [2017/1078]

Strony 82 - 82 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 290/2015 z dnia 30 października 2015 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG [2017/1079]

Strony 83 - 83 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 291/2015 z dnia 30 października 2015 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG [2017/1080]

Strony 84 - 84 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 292/2015 z dnia 30 października 2015 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG [2017/1081]

Strony 85 - 85 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 293/2015 z dnia 30 października 2015 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG [2017/1082]

Strony 87 - 87 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 294/2015 z dnia 30 października 2015 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG [2017/1083]

Strony 89 - 89 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1105 z dnia 12 czerwca 2017 r. ustanawiające formularze, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1106 z dnia 21 czerwca 2017 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę [Пастърма гОвоМда (Pastarma govezhda) (GTS)]

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/1107 z dnia 8 czerwca 2017 r. dotycząca przedłużenia okresu obowiązywania uprawnienia dotyczącego koprodukcji audiowizualnych przewidzianego w art. 5 Protokołu w sprawie współpracy kulturalnej do Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE, Euratom) 2017/1108 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia dwóch członków komitetu niezależnych wybitnych osobistości zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/776 z dnia 18 maja 2015 r. rozszerzającego ostateczne cło antydumpingowe, wprowadzone rozporządzeniem Rady (UE) nr 502/2013 wobec przywozu rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz rowerów wysyłanych z Kambodży, Pakistanu i Filipin, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Kambodży, Pakistanu i Filipin ( Dz.U. L 122 z 19.5.2015 )

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1016 z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości benzowyndiflupyru, chlorantraniliprolu, deltametryny, etofumezatu, haloksyfopu, łagodnego izolatu VC1 wirusa mozaiki pepino, łagodnego izolatu VX1 wirusa mozaiki pepino, oksatiapiproliny, pentiopiradu, pyraklostrobiny, spirotetramatu, oleju słonecznikowego, tolklofosu metylowego i trineksapaku w określonych produktach lub na ich powierzchni

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1017 z dnia 15 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 68/2013 w sprawie katalogu materiałów paszowych

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2017/1090 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wykonania art. 17 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 224/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Republice Środkowoafrykańskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1091 z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do wykazu substancji, które można dodawać do produktów zbożowych przetworzonych, żywności dla dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1092 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/670 wprowadzającego uprzedni nadzór unijny nad przywozem niektórych wyrobów z żelaza i stali pochodzących z niektórych państw trzecich

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1093 z dnia 20 czerwca 2017 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu sprawozdań dotyczących pozycji składanych przez firmy inwestycyjne i operatorów rynku

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1094 z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniające po raz 269. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1095 z dnia 20 czerwca 2017 r. ustanawiające współczynnik przydziału mający zastosowanie do pozwoleń na wywóz określonych przetworów mlecznych do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1187/2009

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1096 z dnia 20 czerwca 2017 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować do ilości objętych wnioskami o wydanie pozwolenia na przywóz złożonymi od dnia 1 czerwca do dnia 7 czerwca 2017 r. oraz określające ilości, jakie należy dodać do ilości ustalonej dla podokresu od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2017 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007 w sektorze mięsa drobiowego

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1097 z dnia 20 czerwca 2017 r. określające ilości, które należy dodać do ilości ustalonych dla podokresu od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2017 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 w sektorze jaj i albumin jaj

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1098 z dnia 20 czerwca 2017 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować w odniesieniu do ilości, których dotyczą wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz, złożone w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 7 czerwca 2017 r., oraz ustalające ilości, jakie należy dodać do ilości ustalonych dla podokresu od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2017 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007 w sektorze mięsa drobiowego

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1099 z dnia 20 czerwca 2017 r. określające ilości, które należy dodać do ilości ustalonych dla podokresu od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2017 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 536/2007 na mięso drobiowe pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1100 z dnia 20 czerwca 2017 r. określające ilości, jakie należy dodać do ilości ustalonej dla podokresu od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2017 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 1384/2007 na mięso drobiowe pochodzące z Izraela

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

REKLAMA