REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2021 roku

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/122 z dnia 2 lutego 2021 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2020/1809 dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 760) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/123 z dnia 2 lutego 2021 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 761) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 63 - 63 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2021/124 z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniająca decyzję (UE) 2019/1311 w sprawie trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (EBC/2021/3)

Strony 93 - 93 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/120 z dnia 2 lutego 2021 r. zezwalające na wprowadzenie na rynek proszku z częściowo odtłuszczonych nasion Brassica rapa L. i Brassica napus L. jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2021/121 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w odpowiedzi na pismo Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego skierowane do państw w odniesieniu do poprawki 28 sekcja D rozdział 9 do załącznika 9 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2021/112 z dnia 25 stycznia 2021 r. dotycząca zawarcia Umowy w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego między Unią Europejską a Japonią

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2021/113 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Wysp Cooka w sprawie przedłużenia obowiązywania Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a rządem Wysp Cooka

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/114 z dnia z dnia 25 września 2020 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 w odniesieniu do Armenii i Wietnamu

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/115 z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 w odniesieniu do kwasu perfluorooktanowego (PFOA), jego soli i związków pochodnych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/116 z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia pierwszego wspólnego projektu wspierającego wdrożenie centralnego planu zarządzania ruchem lotniczym w Europie określonego w rozporządzeniu (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 409/2013 oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 716/2014

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/117 z dnia 1 lutego 2021 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/919 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących małych statków, w zakresie wentylacji przedziałów silnika benzynowego lub zbiornika benzyny oraz wentylatorów elektrycznych

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Zawiadomienie dotyczące daty wejścia w życie zmian do załączników 14-A i 14-B oraz do dodatków 2-C-1 i 2-C-2 do Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2021/104 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie SA.39182 (2017/C) (ex 2017/NN) (ex 2014/CP) – Udzielenie domniemanej niezgodnej z prawem pomocy na rzecz AS Tartu Agro (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 252) (Jedynie tekst w języku estońskim jest autentyczny)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/105 z dnia 28 stycznia 2021 r. dotycząca przedłużenia działania podjętego przez Duńską Agencję Ochrony Środowiska, polegającego na pozwoleniu na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego Biobor JF zgodnie z art. 55 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 375) (Jedynie tekst w języku duńskim jest autentyczny)

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/106 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przedłużenia działania podjętego przez francuskie Ministerstwo Transformacji Ekologicznej, zezwalającego na udostępnianie na rynku i stosowanie produktów do dezynfekcji zawierających propan-2-ol zgodnie z art. 55 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 380) (Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/107 z dnia 28 stycznia 2021 r. dotycząca przedłużenia działania podjętego przez Szwedzką Agencję Chemikaliów, polegającego na pozwoleniu na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego Biobor JF zgodnie z art. 55 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 401) (Jedynie tekst w języku szwedzkim jest autentyczny)

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/108 z dnia 28 stycznia 2021 r. dotycząca przedłużenia działania podjętego przez węgierskie Narodowe Centrum Zdrowia Publicznego, polegającego na pozwoleniu na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego Biobor JF zgodnie z art. 55 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 403) (Jedynie tekst w języku węgierskim jest autentyczny)

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2021 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy umowy między Unią Europejską a Japonią o partnerstwie gospodarczym z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w załącznikach 14-A i 14-B dotyczących oznaczeń geograficznych [2021/109]

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Decyzja Nr 2/2021 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany dodatków 2-C-1 i 2-C-2 do załącznika 2-C dotyczącego pojazdów silnikowych i części do nich [2021/110]

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Sprostowanie do protokołu do Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 441 z dnia 30 grudnia 2020 r.)

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2021/99 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską w sprawie przedłużenia obowiązywania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską, który wygasa z dniem 15 listopada 2020 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (Euratom) 2021/100 z dnia 25 stycznia 2021 r. ustanawiające specjalny program finansowy dotyczący likwidacji obiektów jądrowych i gospodarowania odpadami promieniotwórczymi oraz uchylające rozporządzenie (Euratom) nr 1368/2013

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2021/101 z dnia 25 stycznia 2021 r. ustanawiające program pomocy na rzecz likwidacji obiektów jądrowych elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1369/2013

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2021/102 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii w ramach wspólnego komitetu ustanowionego Eurośródziemnomorską umową dotyczącą usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia regulaminu wewnętrznego wspólnego komitetu

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/103 z dnia 29 stycznia 2021 r. niezatwierdzająca dwutlenku węgla jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 19 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

REKLAMA