REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2022 roku

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2306 z dnia 21 października 2021 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 o przepisy dotyczące kontroli urzędowych w odniesieniu do przesyłek produktów ekologicznych i produktów w okresie konwersji przeznaczonych do przywozu do Unii oraz o przepisy dotyczące świadectwa kontroli (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Dz.U. L 461 z dnia 27 grudnia 2021 r.)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/133 z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 w odniesieniu do podstawowego formatu, struktury i środków wymiany danych dotyczących świadectw zgodności w formacie elektronicznym (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 42 z dnia 5 lutego 2021 r.)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/355 z dnia 2 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/356 z dnia 2 marca 2022 r. zmieniająca decyzję 2012/642/WPZiB dotyczącą środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi

Strony 103 - 103 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do decyzji Rady (WPZiB) 2022/337 z dnia 28 lutego 2022 r. zmieniającej decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 59 z dnia 28 lutego 2022 r.)

Strony 112 - 112 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2022/336 z dnia 28 lutego 2022 r. wykonującego rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 58 z dnia 28 lutego 2022 r.)

Strony 113 - 113 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2022/353 z dnia 2 marca 2022 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/354 z dnia 2 marca 2022 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/350 z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/351 z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie zmiany decyzji 2014/512/WPZiB dotyczącej środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/347 z dnia 1 marca 2022 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie olejku eterycznego z pomarańczy gorzkiej jako dodatku paszowego dla niektórych gatunków zwierząt (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2022/348 z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie środków SA.32014, SA.32015, SA.32016 (2011/C) (ex 2011/NN) wdrożonych przez Włochy i region Toskanii na rzecz przedsiębiorstwa Toremar i jego nabywcy, przedsiębiorstwa Moby (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 4271) (Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/349 z dnia 28 lutego 2022 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 1342) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/345 z dnia 1 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/346 z dnia 1 marca 2022 r. zmieniająca decyzję 2014/512/WPZiB dotyczącą środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/342 z dnia 21 grudnia 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1153 w odniesieniu do określonych kryteriów kwalifikacji i szczegółów procesu wyboru projektów transgranicznych w dziedzinie energii odnawialnej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/343 z dnia 24 stycznia 2022 r. ustanawiające zamknięcie połowów soli w obszarach 7h, 7j i 7k w odniesieniu do statków pływających pod banderą Francji

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/344 z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2020/1035 w celu uwzględnienia niektórych oszczędności CO2 wynikających z innowacji ekologicznych przy obliczaniu średniego indywidualnego poziomu emisji CO2 przedsiębiorstwa Daimler AG i grupy Daimler AG (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 964) (Jedynie teksty w języku angielskim, czeskim, francuskim, irlandzkim, niderlandzkim, niemieckim, szwedzkim, węgierskim i włoskim są autentyczne) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 42 I z dnia 23 lutego 2022 r.)

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/339 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w celu wsparcia ukraińskich sił zbrojnych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/338 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w odniesieniu do dostarczenia ukraińskim siłom zbrojnym sprzętu wojskowego i platform wojskowych o śmiercionośnej sile

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZIB) 2022/337 z dnia 28 lutego 2022 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2022/336 z dnia 28 lutego 2022 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/334 z dnia 28 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie Rady (UE) nr 883/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/335 z dnia 28 lutego 2022 r. zmieniająca decyzję 2014/512/WPZiB dotyczącą środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA