REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2022 roku

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/328 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/327 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany decyzji 2014/512/WPZiB dotyczącej środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2022/294 z dnia 19 października 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja II – Rada Europejska i Rada

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2022/295 z dnia 19 października 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja II – Rada Europejska i Rada

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2022/296 z dnia 21 października 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej za rok budżetowy 2019

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2022/297 z dnia 21 października 2021 r. w sprawie w sprawie Zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej za rok budżetowy 2019

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2022/298 z dnia 21 października 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej za rok budżetowy 2019

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2022/299 z dnia 24 lutego 2022 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2022/300 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wykonania art. 8a rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/301 z dnia 24 lutego 2022 r. rozszerzające ostateczne cło wyrównawcze nałożone rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2020/776 na przywóz niektórych materiałów z włókna szklanego tkanych lub zszywanych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”) na przywóz materiałów z włókna szklanego wysyłany z Maroka, zgłoszony lub niezgłoszony jako pochodzący z Maroka, oraz kończące dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków wyrównawczych wprowadzonych rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2020/776 na przywóz materiałów z włókna szklanego pochodzących z Egiptu przez przywóz materiałów z włókna szklanego wysyłany z Maroka, zgłoszony lub niezgłoszony jako pochodzący z Maroka

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Decyzja nr 2/2021 Komitetu ds. Transportu Lądowego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniająca załącznik 1 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie przewozu kolejowego i drogowego rzeczy i osób oraz decyzję nr 2/2019 w sprawie środków przejściowych służących utrzymaniu płynnego ruchu kolejowego między Szwajcarią a Unią Europejską [2022/308]

Strony 125 - 125 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/309 z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/583 w celu uwzględnienia niektórych oszczędności CO2 wynikających z innowacji ekologicznych przy obliczaniu średniego indywidualnego poziomu emisji CO2 przedsiębiorstwa Daimler AG i grupy Daimler AG (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 965) (Jedynie teksty w języku angielskim, czeskim, francuskim, irlandzkim, niderlandzkim, niemieckim, szwedzkim, węgierskim i włoskim są autentyczne) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 128 - 128 Pobierz pdf

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2022/311 z dnia 17 lutego 2022 r. zmieniające wytyczne EBC/2012/27 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2022/4)

Strony 142 - 142 Pobierz pdf

Kodeks postępowania członków i byłych członków Trybunału

Strony 145 - 145 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/302 z dnia 24 lutego 2022 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2020/492, zmienionym rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2020/776, na przywóz niektórych materiałów z włókna szklanego tkanych lub zszywanych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”) na przywóz materiałów z włókna szklanego wysyłany z Maroka, zgłoszony lub niezgłoszony jako pochodzący z Maroka, oraz kończące dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych wprowadzonych rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2020/492 na przywóz materiałów z włókna szklanego pochodzących z Egiptu przez przywóz materiałów z włókna szklanego wysyłany z Maroka, zgłoszony lub niezgłoszony jako pochodzący z Maroka

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/303 z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/1241 w odniesieniu do środków mających na celu ograniczenie przypadkowych połowów populacji osiadłej morświna zwyczajnego z Bałtyku Właściwego (Phocoena phocoena) w Morzu Bałtyckim

Strony 67 - 67 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/304 z dnia 23 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

Strony 81 - 81 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/305 z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniające załączniki V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 w odniesieniu do pozycji dotyczących Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych w wykazach państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek drobiu, materiału biologicznego drobiu oraz świeżego mięsa drobiu i ptaków łownych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 84 - 84 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (WPZIB) 2022/306 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wykonania decyzji 2013/255/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii

Strony 95 - 95 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZIB) 2022/307 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany decyzji 2012/642/WPZiB dotyczącej środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi

Strony 97 - 97 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2022/310 z dnia 17 lutego 2022 r. zmieniająca decyzję Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/1743 w sprawie oprocentowania nadwyżek rezerw oraz niektórych depozytów (EBC/2022/5)

Strony 140 - 140 Pobierz pdf

Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2022/182 budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/254 z dnia 17 grudnia 2021 r. na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przez Republikę Korei na mocy ustawy o ochronie danych osobowych (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 9316) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/268 z dnia 23 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/898 w odniesieniu do nazwy posiadacza zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus licheniformis (ATCC 53757) i jego proteazy (EC 3.4.21.19) jako dodatku paszowego oraz rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/982 w odniesieniu do nazwy posiadacza zezwolenia na stosowanie preparatu kwasu benzoesowego, mrówczanu wapnia i kwasu fumarynowego jako dodatku paszowego (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/269 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia wniosku o przyznanie statusu podmiotu traktowanego jako nowy producent eksportujący w odniesieniu do ostatecznych środków antydumpingowych wprowadzonych wobec przywozu ceramicznych zastaw stołowych i naczyń kuchennych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/1198

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA