| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > PPK > Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – co to jest?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – co to jest?

PPK czyli Pracownicze Plany Kapitałowe to program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę. Od kiedy zaczną funkcjonować? Jakie zasady odkładania środków w ramach PPK przewiduje ustawa?

PPK – co to jest?

PPK stanowią filar Programu Budowy Kapitału, który ma za zadanie budować oszczędności Polaków.  Program ten stanowi część Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Została ona przyjęta przez rząd w 2017 r.  Istotą PPK jest systematyczne gromadzenie długoterminowych oszczędności przez ich uczestników z przeznaczeniem na wypłatę po zakończeniu aktywności zawodowej.

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych >>>

Bardzo niskie emerytury – procesy demograficzne

Z Zielonej Księgi Przeglądu Emerytalnego 2016 r. można dowiedzieć się, że aż 3/4 Polaków nie odkłada pieniędzy na starość. Za przyczynę podają brak wystarczających środków na ten cel. Uważa się więc za konieczne wprowadzenie powszechnego i długoterminowego oszczędzania. Dodatkowo wysokość emerytur dla dużej liczby Polaków może być w przyszłości niewystarczająca (niezbędne jest więc dywersyfikowanie dochodów, aby zapewnić obywatelom godne życie na emeryturze). Należy również brać pod uwagę procesy demograficzne oraz ich wpływ na stabilność finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (maleje liczba urodzeń , a wydłuża się średnie trwanie życia).

Polecamy: Kompendium Prawa Pracy (26-27.02)  Warsztaty z istotnych zmian w prawie pracy

Wypłata po 60 roku życia

Środki zgromadzone w ramach PPK będą wypłacone uczestnikowi programu po ukończeniu przez niego 60 roku życia. Ustawa przewiduje jeden wiek dla kobiet i mężczyzn z uwagi na zasadę równego traktowania w odniesieniu do dobrowolnych systemów zabezpieczenia emerytalnego pracowników. Środki zgromadzone w PPK to prywatna własność uczestników. Program wystartuje w  połowie 2019 r. Wówczas pierwsi pracownicy będą mogli rozpocząć oszczędzanie na swoją przyszłą emeryturę w ramach nowego programu.

Polecamy: Pracownicze plany kapitałowe. Nowe obowiązki pracodawców - wydanie specjalne nr 2/2018

Dwa rodzaje umów

W odniesieniu do nowego programu przewiduje się dwa rodzaje umów:

  • umowa o zarządzanie PPK (strony umowy- podmiot zatrudniający i instytucja finansowa),
  • umowa o prowadzenie PPK (strony umowy - osoba zatrudniona i instytucja finansowa). Do instytucji finansowych zalicza się: fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusz emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE) albo pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń.

Powszechność systemu PPK

W ramach systemu PPK  pracodawcy mają obowiązek zawierania z instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK, jeśli zatrudniają co najmniej jedną osobę (w imieniu tej osoby pracodawca zawiera umowę z instytucją finansową o prowadzenie PPK). Omawiana umowa z instytucją finansową będzie zawierana w postaci elektronicznej, która pozwoli na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku. Drugi rodzaj umowy, czyli umowa o prowadzenie PPK, będzie zawierana z instytucją finansową, z którą podmiot zatrudniający zawarł umowę o zarządzanie PPK. Polski Fundusz Rozwoju SA. będzie prowadził ewidencję PPK zawierającą poszczególne umowy o zarządzanie PPK.

Data publikacji:

Autor:

Źródło:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Zdjęcia

PPK czyli Pracownicze Plany Kapitałowe to program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę. Od kiedy zaczną funkcjonować? Jakie zasady odkładania środków w ramach PPK przewiduje ustawa? / fot. Shutterstock
PPK czyli Pracownicze Plany Kapitałowe to program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę. Od kiedy zaczną funkcjonować? Jakie zasady odkładania środków w ramach PPK przewiduje ustawa? / fot. ShutterstockWszystko co musisz wiedzieć o PPK

BAZA WIEDZY