| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > PPK > Pracodawco, pamiętaj o ustawowych obowiązkach informacyjnych

Pracodawco, pamiętaj o ustawowych obowiązkach informacyjnych

Obejmują one konieczność poinformowania pracownika:

Źródło: Materiały prasowe

a) o możliwości przystąpienia do PPK osób między 56. a 70. rokiem życia
Do PPK automatycznie zapisywani są zatrudnieni w wieku 18 – 55 lat. Starszych pracowników zapisuje się do PPK na ich wniosek. Podmiot zatrudniający, zgodnie z art. 15.2. ma obowiązek poinformowania osób zatrudnionych, które ukończyły 55. rok życia, a nie ukończyły jeszcze 70 lat, że mogą złożyć wniosek o zawarcie z nimi umowy o prowadzenie PPK.

b) o możliwości wpłaty dodatkowej lub obniżenia wpłaty podstawowej
Uczestnik PPK wpłaca na swoje konto PPK składkę podstawową w wysokości 2 proc. swego wynagrodzenia. Zgodnie z art. 27.4. pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej oraz o możliwości obniżenia wpłaty podstawowej.

c) o obowiązku złożenia wniosku przez zainteresowanych wypłatą transferową
Art. 19.1. stanowi, że w ciągu 7 dni, po upływie 10. dnia miesiąca, który nastąpił po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia, uczestnik PPK składa podmiotowi zatrudniającemu oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK (o ile takie były) oraz podaje nazwę instytucji finansowej, z którą zawarto umowę. Pracodawca musi go poinformować, że w imieniu zatrudnionego ma obowiązek złożyć wniosek o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jego rachunkach PPK prowadzonych do tej pory przez instytucje finansowe.

d) o ponownym dokonywaniu wpłat
Zgodnie z art. 23.5. podmiot zatrudniający ma obowiązek informować co 4 lata (do ostatniego dnia lutego danego roku), uczestników PPK, którzy zrezygnowali z dokonywania wpłat do PPK, o ponownym dokonywaniu wpłat (po raz pierwszy ten obowiązek nastąpi dopiero od 1 stycznia 2023 r.).

e) o zmianie instytucji finansowej
Pracodawca ma prawo zmieniać instytucję finansową czyli wypowiedzieć umowę o zarządzanie PPK. Jeśli tak się stanie, to zgodnie z art. 12,1. ustawy o PPK, jeśli osoba zatrudniona w firmie miała już zawartą umowę o prowadzenie PPK, to pracodawca musi zawrzeć w jej imieniu i na jej rzecz nową umowę o prowadzenie PPK, a następnie poinformować ją o obowiązku złożenia w jej imieniu wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jej rachunku, prowadzonym dotąd przez instytucję finansową, której umowa o zarządzanie została wypowiedziana, na rachunek PPK prowadzony przez nową instytucję finansową.

Zatrudniający ma też obowiązki informacyjne wobec instytucji zarządzającej.  Będzie musiał informować:

a) o ponownym dokonywaniu wpłat za uczestnika PPK

Ponieważ co 4 lata następuje ponowny zapis zatrudnionego do PPK, więc zgodnie z art. 23.7, pracodawca musi poinformować o ponownym dokonywaniu wpłat za uczestnika PPK, który wcześniej złożył deklarację rezygnacji z uczestnictwa w programie.

b) o złożeniu deklaracji rezygnacji
Obowiązek poinformowania wybranej instytucji finansowej o złożeniu przez uczestnika PPK deklaracji o rezygnacji z wpłat do PPK określa art. 23.3.

Data publikacji:

Źródło:

Artykuł partnerski


Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

BAZA WIEDZY