Kategorie

Urlop macierzyński, Adopcja

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Adopcja 2012

1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Sprawdź co zmieni się w procedurze adopcyjnej i uprawnieniach rodziców adopcyjnych.
Rodzicom adopcyjnym przysługuje prawo do urlopu macierzyńskiego aż do ukończenia przez dziecko siódmego roku życia. Dzięki temu niemowlę uzyskuje niezbędną opiekę, a starsze dziecko ma możliwość przyzwyczajenia się do nowej rodziny. Urlop wychowawczy udzielany jest na takich samych zasadach jak w przypadku rodziców biologicznych.
Osoby, które przyjęły dzieci na wychowanie mają prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Za ten okres mają oni prawo do zasiłku macierzyńskiego.
Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu o przysposobienie ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.
Chcemy z mężem zaadoptować dziecko. Słyszałam, że zmieniły się przepisy o urlopach dla rodziców adoptujących dzieci. Jaki jest obecnie wymiar urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego?
Pracownikom, którzy zaadoptowali dziecko przysługuje urlop na zasadach urlopu macierzyńskiego.