Kategorie

Terminarz

22 lip 2021
20 paź 2021
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za II kwartały 2021 r. składane przez zarządy JST
2021-07-22
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2021 r. składane przez zarządy JST
2021-07-22
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS za II kwartały 2021 r. składane przez zarządy JST
2021-07-22
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za II kwartały 2021 r. składane przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej
2021-07-23
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-33, Rb-40 za II kwartały 2021 r. składane przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu …
2021-07-23
Dodaj do kalendarza
Kwartalne jednostkowe sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2021 r. składane przez państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną
2021-07-23
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-35, Rb-40 za II kwartały 2021 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych
2021-07-23
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS, Rb-FEP za czerwiec 2021 r. składane przez Prezesa ZUS
2021-07-26
Dodaj do kalendarza
VAT-9M za miesiąc poprzedni
2021-07-26
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej i złożenie deklaracji PSD-1 za czerwiec 2021 r.
2021-07-26
Dodaj do kalendarza
Podmioty zobowiązane do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych składają deklaracje …
2021-07-26
Dodaj do kalendarza
Półroczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za I półrocze 2020 r. składane …
2021-07-26
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku cukrowego należnego za czerwiec 2021 r.
2021-07-26
Dodaj do kalendarza
Złożenie dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za czerwiec 2021
2021-07-26
Dodaj do kalendarza
VAT-8
2021-07-26
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/N, AKC-WW, AKC-WG, AKC-EN; AKC-ST/AKC-STn
2021-07-26
Dodaj do kalendarza
Przesłanie pliku JPK_V7K za II kwartał 2021 r.
2021-07-26
Dodaj do kalendarza
Zapłata VAT i przesłanie pliku JPK_V7M za czerwiec 2021 r.
2021-07-26
Dodaj do kalendarza
VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
2021-07-26
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za czerwiec 2021 r. składane przez Prezesa KRUS
2021-07-26
Dodaj do kalendarza
VAT-12 za miesiąc poprzedni
2021-07-26
Dodaj do kalendarza