| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 2/2011 Wójta Gminy Grabów; Zarządu Powiatu Łęczyckiego

z dnia 6 grudnia 2011r.

w sprawie zawarcia porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Łęczycy na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych z Gminy Grabów do Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Łęczycy

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest wykonywanie zadania gminy w 2012 roku w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych i sprawowanie opieki nad nimi w czasie dowozu do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy oraz przywozu uczniów do domów .

§ 2. 1. Na wykonanie przedmiotu porozumienia określonego w § 1 Gmina Grabów przekaże na konto Starostwa Powiatowego w Łęczycy dotację w wysokości 13 891,00 złotych (słownie: trzynaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych), płatne w ratach miesięcznych w wysokości 1 389,10 złotych (jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 10/100) do 15-tego dnia każdego miesiąca, za wyjątkiem miesiąca lipca i sierpnia 2012 roku.

2. Rozliczenie dotacji określonej w § 1 nastąpi na podstawie informacji przedłożonej przez Dyrekcję Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy o ilości niewykonanych dowozów i przywozu uczniów Plichty Tomasza, Krzesińskiego Piotra i Pawlak Eweliny do Ośrodka do dnia 15 stycznia 2013 roku.

3. Strony ustalają, że dotacja niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu gminy, w terminie określonym w ust.2.

§ 3. Starostwo Powiatowe w Łęczycy podejmie niezbędna działania organizacyjne pozwalające na prawidłowe wykorzystanie przedmiotowej dotacji.

§ 4. Wszelkie zmiany w treści porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 5. Każda ze stron może rozwiązać niniejsze porozumienie za uprzednim dwutygodniowym wyprzedzeniem.

§ 6. Porozumienie zostało zawarte w 4 jednobrzmiących egzemplarzach , po 2 dla każdej ze stron.

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Grabów


Ryszard Kostrzewski

Starosta Powiatu Łęczyckiego


Wojciech Zdziarski


Wicestarosta Powiatu Łęczyckiego


Krystyna Pawlak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »