REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowa najniższa krajowa od stycznia 2025: ile brutto i netto - rząd podał ważne prognozy

Już za kilkanaście dni rząd poda, o ile podwyższy w 2025 roku najniższą krajową
Już za kilkanaście dni rząd poda, o ile podwyższy w 2025 roku najniższą krajową
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Najdalej za miesiąc rząd musi podać do publicznej wiadomości wysokość płacy minimalnej i minimalnej stawki za godzinę pracy, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2025 roku. Być może też jak miało to miejsce w tym roku i rok wcześniej, rząd poda dwie kwoty - obowiązującą od 1 stycznia i od 1 lipca 2025 r., co będzie oznaczało, iż minimalne wynagrodzenie za pracę w 2025 roku będzie podwyższane także dwa razy. Jakie decyzje podejmie rząd, dokładnie nie wiemy, ale możemy to określić z dużym prawdopodobieństwem.
rozwiń >

Wszystko dlatego, że 30 kwietnia Rada Ministrów przyjęła Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2024-2027. Zawiera on między innymi konkretne - acz wciąż hipotetyczne jako prognoza - parametry: średnia inflacja w całym 2024 roku jest określona na 5,2% a realny wzrost średniej krajowej - 6,4%. Ponieważ nie zapowiadane są zmiany dotyczące ustalania kwoty netto (podatek, ZUS - ten drugi dopiero od 1 stycznia 2025 r.) oznacza to, że średnia płaca nominalnie wzrośnie aż o 11,6%.
To stanowi większe przybliżenie do tego, w jakiej wysokości minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2025 r. wkrótce Radzie Dialogu Społecznego zaproponuje rząd.

REKLAMA

Najniższa krajowa 2025: o ile rząd podwyższy płacę minimalną

Najniższa krajowa interesuje oczywiście najbardziej miliony osób mających umowy o pracę lub stawkę godzinową na tym poziomie, ale od minimalnego wynagrodzenia za pracę zależy wiele świadczeń czy danin publicznych – np. składki ZUS dla części przedsiębiorców.

REKLAMA

Najdalej za dwa miesiące poznamy nową płacę minimalną od 1 stycznia 2025 roku. Zgodnie z przepisami prawa ustalającymi reguły stanowienia minimalnego wynagrodzenia za pracę rząd powinien poddać jej wysokość pod konsultacje Rady Dialogu Społecznego w połowie czerwca.

Wiadomo już jednak, co 30 kwietnia zdradził minister finansów, że od 2025 r. zacznie się zaciskanie pasa w finansach publicznych i w całej gospodarce. Minimalne wynagrodzenie za pracę, choć bezpośrednio dotyczy niespełna 4 mln zatrudnionych, ma decydujący wpływ na trendy na całym rynku pracy. Podwyżka w sumie o 700 zł sprawiła, że w 20224 r. średnia krajowa wzrośnie o kilkanaście procent, a uwzględniając inflację, średnia krajowa realna będzie wyższa o prawie 7 proc. niż w 2023 roku.
Zdaniem szefa finansów, w kolejnych latach nie stać nas na takie koszty (wynagrodzenia w strefie budżetowej).

Choć w tym roku rząd musi zaktualizować przepisy o zasadach stanowienia minimalnego wynagrodzenia za pracę, dostosowując je do obowiązującej dyrektywy prawa europejskiego, to ponieważ ma na to czas do listopada a o projekcie zmian na razie nic nie wiadomo, praktycznie pewne jest, że przynajmniej jeszcze przyszłoroczna płaca minimalna stanowiona będzie według aktualnych reguł prawnych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wysoce prawdopodobne jest natomiast, że w 2025 roku będzie tylko jedna podwyżka płacy minimalnej - od 1 stycznia 2025 roku. Wynika to ze spadku inflacji. W styczniu 2024 r. wyniosła ona 3,8%, w lutym spadła do 2,8% a w marcu wyniosła ona tylko 2%. Jednak w kwietniu znów wzrosłą i aktualnie wynosi 2,4%. Tak zwany cel inflacyjny NBP zakładany na cały rok wynosi 2,5% i choć ekonomiści spodziewają się ponownego wzrostu inflacji od kwietnia, to średnia inflacja raczej wyniesie tyle co ten cel inflacyjny.

Czym rząd będzie się kierował ustalając najniższą krajową na 2025 rok

REKLAMA

Jednak we wspomnianym planie finansowym państwa inflacja została założona na poziomie 5,2%. Z formalnego punktu widzenia rząd ma więc podstawy do zaplanowania dwóch podwyżek najniższej krajowej w 2025 roku: od 1 stycznia i od 1 lipca 2025 r. Druga podwyżka byłaby jednak dosłownie groszowa - już w tym roku różnica jest nieduża: 4242 zł od stycznia i 4300 zł od lipca - sam koszt operacji ponownego podwyższania w lipcu płacy minimalnej byłby wyższy od efektów więc więc z dużym prawdopodobieństwem w 2025 roku wszystko skończy się na podwyżce płacy minimalnej tylko w styczniu 2025 r.

Z niezbyt dynamicznego wzrostu najniższej krajowej ucieszą się też na pewno przedsiębiorcy, którzy w czwartek 21 marca dowiedzieli się od ministra finansów, że teraz wysokość płacy minimalnej będzie decydować o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. I to wszyscy, od płacących kartę podatkową, przez ryczałt i skalę podatkową aż po podatek liniowy.
Płaca minimalna będzie podstawą, od której będzie obliczana 9-procentowa składka na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. 

Płaca minimalna jak w całej Unii Europejskiej? zasady - tak, ale nie wysokość

Warto też wiedzieć, że ministerstwo pracy pracuje nad zmianami zasad ustalania płacy minimalnej. Wynika to jednak z powodu obowiązku wdrożenia najpóźniej 15 listopada 2024 r. unijnej dyrektywy, która ujednolica we wszystkich krajach Unii Europejskiej zasady ustalania płacy minimalnej.
Ten termin jest jednak odległy, a obecnie obowiązujące prawo daje już niespełna trzy miesiące rządowi na przedstawienie pierwszej propozycji płacy minimalnej 2025. Z maksymalnym prawdopodobieństwem można więc przypuszczać, że mimo zmian w zasadach, które w tym roku muszą nastąpić, dla płacy minimalnej 2025 należy brać pod uwagę obecne zapisy ustawy o stanowieniu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zresztą nie odbiegają one znacząco od tego co nakazuje dyrektywa i czym rządy w Polsce kierują się proponując pracodawcom i związkom zawodowym pod konsultacje wysokość najniższej krajowej na kolejny rok kalendarzowy.

Ze zwolnienia dynamiki wzrostu płacy minimalnej ucieszą się przede wszystkim pracodawcy. Kilka lat z rzędu mocnych jej podwyżek w wielu firmach - ale i w administracji publicznej - zdemolowało dotychczasową politykę płacową. Wynagrodzenia uległy ogromnemu spłaszczeniu i doprowadziły do absurdów, iż różnica w zarobkach między doświadczonym fachowcem, a stażystą wynosi często symboliczne 100-300 zł.
A w takiej sytuacji nawet najgenialniejszy HR-owiec ma problem z motywowaniem do pracy.

A przecież mamy jeszcze podwyżkę przed sobą najniższej krajowej od 1 lipca 2024 roku, kiedy to z obecnej 4 242 zł wzrośnie do 4 300 zł brutto.

Nowa najniższa krajowa: kiedy rząd poda jej wysokość obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku

Aktualnie jak wiadomo minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4 242 zł brutto, 3 222 zł netto. Od 1 lipca 2024 kwota ta wzrośnie do 4 300 zł brutto czyli 3 262 zł na rękę.

Nawet jeśli przyjąć najbardziej pesymistyczny scenariusz powrotu inflacji w maksymalnej wysokości 5,2 proc., to i tak finalny wzrost płacy minimalnej będzie prawdopodobnie na tym poziomie, a więc maksymalnie wzrośnie ona – i to zakładając dwie podwyżki w 2025 roku – o nieco ponad 200 zł. i będzie wynosić 4 523,50 zł.

Przypomnijmy, że rok 2023 kończyliśmy z najniższą krajową wynoszącą 3 600 zł brutto, a więc w tym roku jest wzrost w sumie jest aż o 700 zł.

Wstępna propozycja wysokości płacy minimalnej ustalana jest w oparciu o prognozowaną na kolejny rok wysokość wzrostu cen (inflacja) oraz, jeśli płaca minimalna jest niższa od połowy wysokości średniej krajowej, również o dwie trzecie realnego wzrostu gospodarczego.

Jak podał już prezes GUS w oficjalnym komunikacie, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2023 r. wyniosło 7 155,48 zł.

Czy można by więc przyjąć, że minister pracy kierował się będzie wyłącznie prognozowaną na 2025 rok inflacją?
nie jest to takie pewne. W 2024 r. wzrost średniej krajowej mocno przyspieszył. W lutym wzrosła ona o prawie 13 proc. osiągając wysokość, jak podał GUS 20 marca, 7 978,85 zł.

Jednak jeśli nawet i ten parametr przez ministra pracy zostanie uwzględniony to i tak nie podwyższy to istotnie finalnej propozycji płacy minimalnej na 2025 rok ze strony rządu.

Załóżmy jednak, że średnie przeciętne wynagrodzenie w 2024 roku będzie wyższe niż 8 600 zł (płaca minimalna 4300 niższa od średniej krajowej). Planowany wzrost gospodarczy we wspomnianym planie finansowym to w ujęciu realnym 3,1%. Dwie trzecie w ujęciu realnym - 1,03%. Ostatecznie więc - i to jest opcja maksymalna - rząd może podwyższyć najniższą krajową o sumę 5,2% i 1.03 proc. (inflacja, realny wzrost gospodarczy) a więc o 6,23%. Wtedy nowa najniższa krajowa od 1 stycznia 2025 r. wynosić będzie 4 567,89 zł. Dalej mamy więc wzrost o mniej niż 300 zł.

Nowe minimalne wynagrodzenie 2025 - do kiedy rząd musi ogłosić jego wysokość

Jak już o tym była mowa, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej składa Radzie Ministrów propozycję płacy minimalnej. Rada ustosunkowuje się do niej. Jeśli propozycja zostaje przyjęta, konsultuje ją Rada Dialogu Społecznego, w której zasiadają przedstawiciele rządu, związków zawodowych i organizacji pracodawców.
RDS do 15 lipca przedstawia Radzie Ministrów swoją propozycję. Jeśli tego nie zrobi, to rząd do 15 września sam ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia. Nie może ono być jednak niższe od pierwszej propozycji przyjętej przez Radę Ministrów.

Wstępną propozycję nowej płacy minimalnej rząd musi więc podać do połowy czerwca – ma więc na to jeszcze trzy miesiące – ale wbrew pozorom czasu dużo nie jest.

To oznacza, że to koniec już tak spektakularnych wzrostów płacy minimalnej, jakie miały miejsce w ciągu ostatnich siedmiu lat – przypomnijmy, że najniższa krajowa w 2017 r. wynosiła 2 000 zł.

Przypomnijmy, że ostatni podwyżka wyniosła aż 624 zł – z 3600 zł na koniec 2023 r. do 4242 zł najniższej krajowej obowiązującej obecnie.

Z duży prawdopodobieństwem można przyjąć, że prognozowana inflacja mieścić się będzie w przedziale od 4 proc. do maksymalnie 8 proc. To z kolei oznacza, że nowa najniższa krajowa w 2025 roku mieścić się będzie w przedziale  4 523,50 zł a 4 567,90 zł brutto

Ile to będzie na rękę? Po potrąceniu skłądek ZUS i podatku da to około 3,4 tys. zł na rękę.

Ile osób zyska dzięki podwyżce najniższej krajowej od 1 stycznia 2025 roku

Z rządowych szacunków, oceniających skutek podwyżki najniższego wynagrodzenia w 2024 r. wskazano, że tym roku liczba pracowników, którzy zyskają na zmianie to blisko 3,6 mln osób. Jeszcze przed rokiem ta grupa liczyła 3 mln, w 2022 r. 2,7 mln, natomiast w 2021 r. 1,6 mln pracowników.

Można więc się spodziewać, że wysokością najniższej krajowej w 2025 r. zainteresowanych bezpośrednio będzie ok 4 mln zatrudnionych.

Bezpośrednio, ponieważ z płacą minimalną powiązane są również inne świadczenia. Każdemu pracującemu należy się dopłata do pensji w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z płacy minimalnej. Również wynagrodzenie za czas przestoju w firmie nie może być niższe od płacy minimalnej. Z płacą minimalną powiązana jest także odprawa w przypadku zwolnień grupowych. Nie może ona przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Wysokość płacy minimalnej wpływa także na wysokość składek na ubezpieczenia społeczne odprowadzanych przez początkujących przedsiębiorców (stawki preferencyjne obowiązujące w ciągu pierwszych 24 miesięcy liczone są od postawy równej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia).

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Krótszy tydzień pracy już do 1 lipca 2024 r. Dla których pracowników? Czy od 2025 r. wszyscy będziemy pracowali krócej?

Ta grupa pracowników będzie pracowała przez 35 godzin w tygodniu już od 1 lipca 2024 r. Czy reszta pracowników ma szansę pracować krócej już od 2025 r.? Czy jest to uzależnione od wyników prowadzonych testów?

Podwyżki wynagrodzeń nawet o 1000 zł dla pracowników samorządowych. Padł apel ZMP

 Związek Miast Polskich wyraził negatywną opinię o projekcie nowelizacji rozporządzenia dotyczącego wynagradzania pracowników samorządowych. 

Renta z tytułu niezdolności do pracy 2024 i 2025 r.

Jeżeli nie możesz wykonywać pracy zarobkowo z powodu złego stanu zdrowia ZUS może Ci przyznać rentę z tytułu niezdolności do pracy. Jakie są zasady w 2024 i jakie będą zmiany w 2025, szczegóły poniżej.

Projekt zmian w składce zdrowotnej. Już wiemy kiedy trafi do Sejmu

Projekt zmian składki zdrowotnej i uproszczenia sposobu jej wyliczania powinien trafić do Sejmu po wakacjach. Natomiast jeszcze przed wakacjami sejmowymi minister finansów Andrzej Domański ma spotkać się z Lewicą w celu ostatecznego uzgodnienia propozycji zawartych w projekcie.

REKLAMA

Zmiany w umowach od 2025: dotyczy 600 tys. osób. Sprawdź czy też dołożysz się do budżetu na 4 mld zł

Czy umowa zlecenie może być Ozusowana? Czy umowa o dzieło może być Ozusowana? Kiedy pełne Ozusowanie umów zleceń i co to przyniesie dla budżetu państwa? Czy ubezpieczeni i firmy stracą? Poniżej kilka ważnych kwot, danych i wstępnych wyliczeń.

20 czerwca Światowy Dzień HR-owca

Jak co roku, chcemy uczcić ten dzień. Zapraszamy wszystkich HR-owców. Spotykamy się na profilu magazynu na LN. Zaczynamy o godzinie 10.00 debatą: "Pokolenia na rynku pracy".

300 plus wniosek. Jak złożyć? Do kiedy w 2024 roku? Kto może dostać łącznie 400 zł na wyprawkę szkolną dla dziecka?

300 plus (300+), to potoczna nazwa programu "Dobry start", dzięki którego rodzice i opiekunowie dzieci w wieku szkolnym mogą otrzymać raz w roku (także i w 2024 roku) otrzymać 300 zł (netto) na wyprawkę szkolną dla dziecka bez względu na dochód rodziny. Jak, gdzie i do kiedy można złożyć wniosek? Co trzeba wpisać we wniosku? Kto może liczyć na dodatkowe 100 zł na wyprawkę szkolną dla dziecka?

Ważne zmiany od 2025: ZUS od umów cywilnoprawnych [będą strajki]

Prawdopodobnie już w 2025 r. będzie pełny ZUS od umów cywilnoprawnych, w szczególności umowy o dzieło. Rząd proponuje swoje rozwiązania, które przyniosą miliony do budżetu, a tu nie ma ani zgody pracodawców, jak i wolnych strzelców na taką zmianę, gdyż oznaczałaby ona minimum 40% wyższe koszty dla firm lub blisko 1/3 mniejsze zarobki dla freelancerów. Branża zapowiada strajki!

REKLAMA

Pasażerów czeka armagedon. Paraliż taxi w Polsce

W artykule opublikowanym w środę w “Rzeczpospolitej” omówiono problem, który dotknął taksówki w Polsce. Nowe przepisy spowodowały paraliż w tej branży, a pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość. 

W 2024 roku nadal 300 zł na wyprawkę szkolną. Dla kogo? Od kiedy można składać wnioski? Dla kogo dodatkowe 100 zł?

Od kilku lat (dokładnie od roku szkolnego 2021/2022) jest przyznawane tzw. świadczenie 300+, czyli 300 zł przeznaczone na wyprawkę szkolną dla każdego dziecka w ramach programu Dobry Start. Pieniądze te przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Mimo, że od czasu wprowadzenia tego świadczenia inflacja osiągnęła dwucyfrowe wartości w skali 2022 roku, a także 2023 roku - nadal świadczenie to nie jest zwaloryzowane i w 2024 roku można liczyć nadal na 300 zł pomocy państwa w wyposażeniu dziecka do szkoły. Jak uzyskać 300 plus?

REKLAMA