| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/122/2013 Rady Gminy Sypniewo

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sypniewo

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) i art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§  1 Ustanawia się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sypniewo, stanowiący załącznik                      do Uchwały.

§  2 Regulamin, o którym mowa w § 1 określa:

1. sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90 d, ust. 1, ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

2. formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb            uczniów zamieszkałych na terenie gminy,

3. tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,

4. tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

§  3 Traci moc Uchwała Nr XXXIV/151/2010 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 września 2010 roku w sprawie regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§  5 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Rafał Grono


Załącznik do Uchwały Nr XX/122/2013
Rady Gminy Sypniewo
z dnia 30 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.doc

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »