| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Lipie

z dnia 5 stycznia 2011r.

w sprawie określenia wzoru formularzy dla celów wymiaru i poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późn. zmianami), art.6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200 poz. 1682 z późn. zmianami) oraz art.7. ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U.z 2010 r. Nr 17, poz.95 )

Rada Gminy Lipie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące wzory formularzy:

1) Informacje w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego stanowiące załączniki Nr 1, 2 i 3 do uchwały.

2) Deklaracje na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny stanowiące załączniki Nr 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVII/220/2005 Rady Gminy Lipie z dnia 2 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wzoru formularzy dla celów wymiaru i poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lipie


Tadeusz Pułka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/8/2010
Rady Gminy Lipie
z dnia 5 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/8/2010
Rady Gminy Lipie
z dnia 5 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/8/2010
Rady Gminy Lipie
z dnia 5 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/8/2010
Rady Gminy Lipie
z dnia 5 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/8/2010
Rady Gminy Lipie
z dnia 5 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/8/2010
Rady Gminy Lipie
z dnia 5 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.doc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nationale-Nederlanden

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »