| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/133/2011 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 25 października 2011r.

w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji dla podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi. zmianami/ oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami/, art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym /Dz. U. 2006 Nr 136 poz. 969 z późniejszymi zmianami /, art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym /Dz. U. 2002 Nr 200 poz. 1682 z późniejszymi zmianami/ po pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice

uchwala:

§ 1. 1) Określić wzory deklaracji dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, a także jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa:

- na podatek od nieruchomości – zgodnie z załącznikiem nr 1

- na podatek rolny – zgodnie z załącznikiem nr 2

- na podatek leśny – zgodnie z załącznikiem nr 3

2) Określić wzór informacji dla osób fizycznych: o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach i lasach – zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy i w prasie lokalnej „Racje Gminne”.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXXVIII/408/2010 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 października 2010 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji dla podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady


mgr Franciszek Dziendziel

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI / 133 / 2011
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 25 października 2011 r.
Zalacznik1.docx

Zalacznik1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI / 133 / 2011
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 25 października 2011 r.
Zalacznik2.doc

Zalacznik 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI / 133 / 2011
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 25 października 2011 r.
Zalacznik3.docx

Zalacznik 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI / 133 / 2011
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 25 października 2011 r.
Zalacznik4.doc

Zalacznik4

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PORTA KMI POLAND

jest liderem wśród producentów skrzydeł i ościeżnic drzwiowych w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »