| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 15.110.2011 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, poz. 1378) oraz art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j. t. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172)

RADA MIASTA RYDUŁTOWY
uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/16/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny, zmienionej uchwałą nr 12.79.2011 z dnia 26 sierpnia 2011 r., wprowadza się zmiany we wzorze formularza określonego w § 1 pkt 1, stanowiącego wzór „DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI”, poprzez:

1) zastąpienie dotychczasowego brzmienia znajdującego się na stronie pierwszej wzoru deklaracji w polu: „Termin składania” brzmieniem: „Do 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku”,

2) zastąpienie na stronie czwartej wzoru deklaracji w części „POUCZENIE” ust. 2 brzmieniem: "Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej są zobowiązane wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości bez wezwania na rachunek Urzędu Miasta Rydułtowy za poszczególne miesiące w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia (rachunek prowadzony jest w Banku Spółdzielczym O/Wodzisław Śląski Nr 75 8468 0000 0010 0027 5004 0001)”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez jej wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych na terenie Miasta Rydułtowy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy


Lucjan Szwan

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anna Sosnowska Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny, ekspert prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »