| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 15.110.2011 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, poz. 1378) oraz art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j. t. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172)

RADA MIASTA RYDUŁTOWY
uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/16/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny, zmienionej uchwałą nr 12.79.2011 z dnia 26 sierpnia 2011 r., wprowadza się zmiany we wzorze formularza określonego w § 1 pkt 1, stanowiącego wzór „DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI”, poprzez:

1) zastąpienie dotychczasowego brzmienia znajdującego się na stronie pierwszej wzoru deklaracji w polu: „Termin składania” brzmieniem: „Do 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku”,

2) zastąpienie na stronie czwartej wzoru deklaracji w części „POUCZENIE” ust. 2 brzmieniem: "Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej są zobowiązane wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości bez wezwania na rachunek Urzędu Miasta Rydułtowy za poszczególne miesiące w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia (rachunek prowadzony jest w Banku Spółdzielczym O/Wodzisław Śląski Nr 75 8468 0000 0010 0027 5004 0001)”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez jej wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych na terenie Miasta Rydułtowy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy


Lucjan Szwan

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »