| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/98/2011 Rady Gminy Porąbka

z dnia 5 grudnia 2011r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. – Dz.U. Nr 142 z   2001 r., poz.1591 ze zm.), art.18a ust.1, art.19 pkt 1   litera f), pkt 2   i 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (t.j. - Dz.U. z   2010 r. Nr 95, poz.613 ze zm.) oraz pkt 4   litera e) obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 19 października 2011 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2012 roku (M.P. Nr 95, poz.961)  

Rada Gminy Porąbka  
u c h w   a l a,   co następuje   :  

§   1.   Ustala się na 2012 rok stawkę roczną opłaty od posiadania psów w   wysokości 58,00 zł od jednego psa.  

§   2.   W roku podatkowym 2012 zwalnia się mieszkańców z   obowiązku uiszczania opłaty od posiadania psów służących do pilnowania budynków mieszkalnych.  

§   3.   Do poboru opłaty od posiadania psów upoważnia się pracownika Urzędu Gminy zatrudnionego na stanowisku pomoc administracyjna ds. danego sołectwa gminy.  

§   4.   Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca 2012 r.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   6.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą od 1   stycznia 2012 r.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Grzegorz   Zontek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Edustacja.pl

Portal szkoleniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »