| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/98/2011 Rady Gminy Porąbka

z dnia 5 grudnia 2011r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. – Dz.U. Nr 142 z   2001 r., poz.1591 ze zm.), art.18a ust.1, art.19 pkt 1   litera f), pkt 2   i 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (t.j. - Dz.U. z   2010 r. Nr 95, poz.613 ze zm.) oraz pkt 4   litera e) obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 19 października 2011 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2012 roku (M.P. Nr 95, poz.961)  

Rada Gminy Porąbka  
u c h w   a l a,   co następuje   :  

§   1.   Ustala się na 2012 rok stawkę roczną opłaty od posiadania psów w   wysokości 58,00 zł od jednego psa.  

§   2.   W roku podatkowym 2012 zwalnia się mieszkańców z   obowiązku uiszczania opłaty od posiadania psów służących do pilnowania budynków mieszkalnych.  

§   3.   Do poboru opłaty od posiadania psów upoważnia się pracownika Urzędu Gminy zatrudnionego na stanowisku pomoc administracyjna ds. danego sołectwa gminy.  

§   4.   Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca 2012 r.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   6.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą od 1   stycznia 2012 r.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Grzegorz   Zontek

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Fornalczyk (CEO)

Partner Założyciel, COMPER

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »