| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 270/XXV/12 Rady Miasta Żory

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 15, art. 19 pkt 1   lit.a, oraz art. 20 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U.z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie  

RADA MIASTA  
u c h w   a l a:  

§   1.   Określa się wysokość dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Żoryw następujący sposób:  

 

Lp.  

Wyszczególnienie  

Stawka opłaty targowej  

1.  

Przy sprzedaży bez względu na rodzaj środka transportu i   ładowności do 2,5 tony, jeżeli towar znajduje się na pojeździe (samochód, traktor, wóz konny)  

22,00 zł  
od pojazdu  

2.  

Przy sprzedaży bez względu na rodzaj środka transportu o   ładowności powyżej 2,5 tony  

28,00 zł  
od pojazdu  

3.  

Od każdej osoby dokonującej sprzedaży obnośnej z   ręki  

6,00 zł  

4.  

Sprzedaż przy zajęciu placu pod stoisko lub towar przeznaczony do sprzedaży  

6,00 zł/m 2

5.  

Sprzedaż ze straganu zamykanego o   powierzchni 2,5 m x 2,5 m  

12,00 zł  

6.  

Sprzedaż z   tak zwanej "szczęki"  

8,50 zł  

7  

Przy sprzedaży od każdej wystawionej na sprzedaż sztuki:  

 

a) konie, bydło, jałowizna  

13,00 zł  

b) trzoda chlewna  

8,50 zł  

c) owce, kozy  

7,50 zł  

8  

Przy sprzedaż prosiąt z   pojazdu (niezależnie od ilości)  

13,00 zł  

§   2.   Opłatę targową pobiera się gotówką od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach. Targowiskiem jest każde miejsce, w   którym jest prowadzona sprzedaż. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w   budynkach lub ich częściach.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr 131/XIV/07 Rady Miasta Żory z   dnia 25 października 2007 r.w sprawie opłaty targowej oraz zmieniająca ją Uchwała Nr 240/XXIII/08 Rady Miasta Żoryz dnia 26 czerwca 2008 r. w   sprawie zmiany Uchwały Nr 131/XIV/07 Rady Miasta Żoryz dnia 25 października 2007 r  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta, który poda jej treść do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


mgr   Piotr   Kosztyła

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »