| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 270/XXV/12 Rady Miasta Żory

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 15, art. 19 pkt 1   lit.a, oraz art. 20 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U.z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie  

RADA MIASTA  
u c h w   a l a:  

§   1.   Określa się wysokość dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Żoryw następujący sposób:  

 

Lp.  

Wyszczególnienie  

Stawka opłaty targowej  

1.  

Przy sprzedaży bez względu na rodzaj środka transportu i   ładowności do 2,5 tony, jeżeli towar znajduje się na pojeździe (samochód, traktor, wóz konny)  

22,00 zł  
od pojazdu  

2.  

Przy sprzedaży bez względu na rodzaj środka transportu o   ładowności powyżej 2,5 tony  

28,00 zł  
od pojazdu  

3.  

Od każdej osoby dokonującej sprzedaży obnośnej z   ręki  

6,00 zł  

4.  

Sprzedaż przy zajęciu placu pod stoisko lub towar przeznaczony do sprzedaży  

6,00 zł/m 2

5.  

Sprzedaż ze straganu zamykanego o   powierzchni 2,5 m x 2,5 m  

12,00 zł  

6.  

Sprzedaż z   tak zwanej "szczęki"  

8,50 zł  

7  

Przy sprzedaży od każdej wystawionej na sprzedaż sztuki:  

 

a) konie, bydło, jałowizna  

13,00 zł  

b) trzoda chlewna  

8,50 zł  

c) owce, kozy  

7,50 zł  

8  

Przy sprzedaż prosiąt z   pojazdu (niezależnie od ilości)  

13,00 zł  

§   2.   Opłatę targową pobiera się gotówką od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach. Targowiskiem jest każde miejsce, w   którym jest prowadzona sprzedaż. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w   budynkach lub ich częściach.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr 131/XIV/07 Rady Miasta Żory z   dnia 25 października 2007 r.w sprawie opłaty targowej oraz zmieniająca ją Uchwała Nr 240/XXIII/08 Rady Miasta Żoryz dnia 26 czerwca 2008 r. w   sprawie zmiany Uchwały Nr 131/XIV/07 Rady Miasta Żoryz dnia 25 października 2007 r  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta, który poda jej treść do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


mgr   Piotr   Kosztyła

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »