| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/284/2012 Rady Miasta Ustroń

z dnia 25 października 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 1, art. 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 400 a   ust. 1   pkt 21,  
art. 403 ust. 2   i ust. 4   - 5   ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z   2008 r., Nr 25, poz. 150, z   późn. zm),  

Rada Miasta Ustroń uchwala:  

§   1.  

W załączniku nr 1   - „Regulaminie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Ustroń na wymianę źródeł ciepła w   budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń” - do uchwały nr XVII/184/2012 Rady Miasta Ustroń z   dnia 28 lutego 2012 r. w   sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w   budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń wprowadza się następujące zmiany:  

1.   W   § 3   ust. 8   skreśla się wyrażenie „w danym roku kalendarzowym”.  

2.   W   § 3   ust.   13   pkt 1   lit.   b wyrażenie „pył ≤ 100 mg/m 3 ” zastępuje się wyrażeniem „pył ≤ 150 mg/m 3 ”.  

3.   W   § 3   ust.   13   pkt 2   lit.   b otrzymuje brzmienie: „braku konieczności przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej oświadczenie wykonawcy o   podłączeniu kotła gazowego do istniejącej już instalacji, oraz oświadczenie Inwestora o   braku konieczności uzgadniania w   Starostwie Powiatowym w   Cieszynie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej”.  

4.   W   § 3   ust.   13   pkt 3   lit.   b otrzymuje brzmienie: „braku konieczności przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej oświadczenie wykonawcy o   podłączeniu kotła gazowego do istniejącej już instalacji, oraz oświadczenie Inwestora o   braku konieczności uzgadniania w   Starostwie Powiatowym w   Cieszynie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej”.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Stanisław   Malina

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Green Drive

To kampania społeczna realizowana przez Fundację Trans.org (www.trans.org). Głównym celem akcji jest pokazanie firmom transportowym w Europie najlepszych sposobów na zmniejszenie wydatków na paliwo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »