| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/284/2012 Rady Miasta Ustroń

z dnia 25 października 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 1, art. 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 400 a   ust. 1   pkt 21,  
art. 403 ust. 2   i ust. 4   - 5   ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z   2008 r., Nr 25, poz. 150, z   późn. zm),  

Rada Miasta Ustroń uchwala:  

§   1.  

W załączniku nr 1   - „Regulaminie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Ustroń na wymianę źródeł ciepła w   budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń” - do uchwały nr XVII/184/2012 Rady Miasta Ustroń z   dnia 28 lutego 2012 r. w   sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w   budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń wprowadza się następujące zmiany:  

1.   W   § 3   ust. 8   skreśla się wyrażenie „w danym roku kalendarzowym”.  

2.   W   § 3   ust.   13   pkt 1   lit.   b wyrażenie „pył ≤ 100 mg/m 3 ” zastępuje się wyrażeniem „pył ≤ 150 mg/m 3 ”.  

3.   W   § 3   ust.   13   pkt 2   lit.   b otrzymuje brzmienie: „braku konieczności przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej oświadczenie wykonawcy o   podłączeniu kotła gazowego do istniejącej już instalacji, oraz oświadczenie Inwestora o   braku konieczności uzgadniania w   Starostwie Powiatowym w   Cieszynie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej”.  

4.   W   § 3   ust.   13   pkt 3   lit.   b otrzymuje brzmienie: „braku konieczności przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej oświadczenie wykonawcy o   podłączeniu kotła gazowego do istniejącej już instalacji, oraz oświadczenie Inwestora o   braku konieczności uzgadniania w   Starostwie Powiatowym w   Cieszynie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej”.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Stanisław   Malina

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Blog Prawa Zamówień Publicznych

Opinie prawników specjalizujących się w prawie zamówień publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »