| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/304/12 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie podziału Gminy Zbrosławice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.)

Rada Gminy Zbrosławice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Zbrosławice na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

§ 2. Numery okręgów, ich granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbrosławice.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLV/498/10 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie podziału Gminy Zbrosławice na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych.

§ 5. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemuw Katowicach.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej w budynku Urzędu Gminy Zbrosławice oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Fels


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/304/12
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 19 grudnia 2012 r.

NUMERY OKRĘGÓW, ICH GRANICE ORAZ LICZBA RADNYCH WYBIERANYCH W POSZCZEGÓLNYCH OKRĘGACH WYBORCZYCH.

Numer
okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu


Granice okręgu


1


1

Zbrosławice: Cicha, Cmentarna, Czerwona, Dworcowa, Hutnicza, Kościelna, Kościuszki, Leśna, Łąkowa, Mickiewicza, Młyńska, Ogrodowa, Plac Miarki, Polna, Radosna, Słoneczna, Słowackiego, Spokojna, Stefana Batorego, Szkolna, Tęczowa, Wolności 1-101, 103-107 nieparzyste, Wyspiańskiego, Zielona, Żniwna


2


1

Zbrosławice: 3 Maja, Bławatkowa, Boczna, Brzozowa, Fabryczna, Gen. Jerzego Ziętka, Jagiellońska, Jaśminowa, Kalinowa, Krasickiego, Krótka, Lawendowa, Ligonia, Makowa, Morcinka, Oświęcimska, Piaskowa, Piastowska, Pogodna, Poranna, Powstańców, Przewieźlika, Traugutta, Tylna, Wąska, Wieczorka, Wilkowicka, Wojciecha Korfantego, Wolności 102-108 parzyste, od 109 do końca, Wrzosowa, Zamkowa, Żwirki i Wigury

3

1

Ptakowice

4

1

Laryszów, Wilkowice

5

1

Miedary

6

1

Kamieniec, Księży Las, Łubki

7

1

Jasiona, Kopienica

8

1

Jaśkowice, Łubie

9

1

Boniowice, Karchowice, Zawada

10

1

Przezchlebie

11

1

Szałsza, Świętoszowice

12

1

Ziemięcice

13

1

Czekanów

14

1

Wieszowa: Bytomska, Górna, Kościuszki, Leśna, Lompy, Nowotki, Powstańców, Słowackiego, Tarnogórska, Wolności

15

1

Wieszowa: Bolesława Chrobrego, Dolna, Dworcowa, Grunwaldzka, Kochanowskiego, Konary, Moniuszki, Orzeszkowej, Polna, Racławicka, Robotnicza, Sienkiewicza, Słowiańska, Strzody, Szopena, Świerczewskiego, Tysiąclecia, Wojska Polskiego


Uzasadnienie

W związku z Postanowieniem Nr DKT-712-22/12 Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 7 grudnia                            2012 r. w sprawie wezwania Rady Gminy Zbrosławice do podjęcia uchwały w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,  dokonano niniejszego podziału Gminy Zbrosławice na okręgi wyborcze. Dane, którymi posłużono się w podziale na okręgi wyborcze pobrano z rejestru wyborców Gminy Zbrosławice według stanu na dzień 30 września br. Liczba mieszkańców wynosiła 15294 osoby. Zgodnie z zapisami art. 418 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz.112 z późniejszymi zmianami) w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu wybiera się 1 radnego. Zgodnie z tym norma przedstawicielstwa, czyli liczba mieszkańców przypadająca na mandat, wynosi 1019,6. W art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) widnieje zapis, że w gminach liczących do 20.000 mieszkańców wybieranych jest 15 radnych. W myśl powyższych przepisów w Gminie Zbrosławice należy utworzyć 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. Natomiast art. 417 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz.112 z późniejszymi zmianami) określa, że okręg wyborczy obejmuje część obszaru gminy. W gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy - sołectwo. Jednostki pomocnicze gminy łączy się w celu utworzenia okręgu lub dzieli się na dwa lub więcej okręgów wyborczych, jeżeli wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa. W niniejszym podziale dwie miejscowości (Zbrosławice, Wieszowa) zostały podzielone każda na 2 okręgi. W sześciu przypadkach dwa lub więcej sołectw zostało połączonych w jeden okręg. Liczba mieszkańców przypadająca na mandat w poszczególnych okręgach przedstawia się następująco: OKRĘG NR 1 - 1232; OKRĘG NR 2 - 1284; OKRĘG NR 3 - 594; OKRĘG NR 4 - 907; OKRĘG NR 5 - 1149; OKRĘG NR 6 - 1375; OKRĘG NR 7 - 935; OKRĘG NR 8 - 843; OKRĘG NR 9 - 716; OKRĘG NR 10 - 820; OKRĘG NR 11 - 1078; OKRĘG NR 12 - 949; OKRĘG NR 13 - 971; OKRĘG NR 14 - 1194; OKRĘG NR 15 - 1247.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Tołwiński

Radca Prawny z kancelarii BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »