| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/224/12 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 40 ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:

§ 1. Ustalić rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.

§ 2. W ramach dodatkowych usług Gmina Zebrzydowice świadczy usługę odbioru niżej wymienionych odpadów komunalnych i odpadów niebezpiecznych:

1) odpadów ulegających biodegradacji, w tym również opakowań ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych - odbieranych u źródła powstania w uzupełniającym systemie workowym - 200,00 zł za 1 m3

2) odpadów budowlanych i rozbiórkowych z remontów prowadzonych samodzielnie (gruz itp.) powyżej 500 kg - usługa wykonywana na zgłoszenie do Urzędu Gminy Zebrzydowice tel.32 4755100 - 420,00 zł za 1 Mg

3) zużytych opon o średnicy powyżej 1000 mm:

a) dostarczonych przez mieszkańca do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 10,00 zł za 1 szt.

b) usługa wykonywana na zgłoszenie do Urzędu Gminy Zebrzydowice tel. 32 4755100 - 20,00 zł za 1 szt.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


mgr Kazimierz Grygierek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »