| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/214/2013 Rady Gminy Miedźna

z dnia 5 lutego 2013r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g, art. 40 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1. 1. Określić zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji należnych Gminie Miedźna.

2. Zasady ustalone w niniejszej uchwale stosuje się, jeżeli odrębne przepisy prawa lub zawarte umowy spółki (statuty) nie regulują zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów w sposób dla Gminy wiążący lub odmienny.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o udziałach należy przez to rozumieć udziały lub akcje.

§ 3. 1. Gmina Miedźna może wnieść do spółek, w zamian za obejmowane udziały:

a) wkłady pieniężne,

b) wkłady niepieniężne (aporty).

2. Przedmiotem wkładu niepieniężnego w rozumieniu niniejszej uchwały mogą być nieruchomości, ruchomości, wierzytelności lub inne prawa majątkowe.

3. Wniesienie wkładu niepieniężnego w formie wkładu nieruchomości, w celu pokrycia udziałów w spółkach winno być poprzedzone jego wyceną, wyceny wkładu niepieniężnego dokonuje się stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

4. Wyceny można nie dokonywać w przypadku, gdy dysponuje się aktualną wyceną przedmiotu aportu.

§ 4. Cofanie udziałów Gminy w spółkach następuje w drodze umorzenia udziałów, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i umową spółki (statutem).

§ 5. Wnoszenie, cofanie i zbywanie udziałów w spółkach prawa handlowego z udziałem Gminy Miedźna następuje po uprzednim wyrażeniu zgody przez Radę Gminy Miedźna w formie uchwały .

§ 6. O każdym wniesieniu, cofaniu albo zbyciu udziałów Wójt Gminy Miedźna informuje Radę Gminy Miedźna na najbliższej sesji Rady następującej po wniesieniu, cofnięciu bądź zbyciu udziałów. Informacja zawiera dane o ilości oraz wartości wniesionych, cofniętych lub zbytych udziałów, do jakiej spółki zostały wniesione, jakiej spółce zostały cofnięte lub w jakiej spółce zostały zbyte, a także jakie obowiązki korzyści lub uprawnienia z tego tytułu dla Gminy Miedźna powstaną.

§ 7. Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Wójt Gminy Miedźna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


mgr inż. Stanisław Karbowy

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Słodzińska - Wawrzonek

Prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, prawie cywilnym i rodzinnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »