| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/214/2013 Rady Gminy Miedźna

z dnia 5 lutego 2013r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g, art. 40 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1. 1. Określić zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji należnych Gminie Miedźna.

2. Zasady ustalone w niniejszej uchwale stosuje się, jeżeli odrębne przepisy prawa lub zawarte umowy spółki (statuty) nie regulują zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów w sposób dla Gminy wiążący lub odmienny.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o udziałach należy przez to rozumieć udziały lub akcje.

§ 3. 1. Gmina Miedźna może wnieść do spółek, w zamian za obejmowane udziały:

a) wkłady pieniężne,

b) wkłady niepieniężne (aporty).

2. Przedmiotem wkładu niepieniężnego w rozumieniu niniejszej uchwały mogą być nieruchomości, ruchomości, wierzytelności lub inne prawa majątkowe.

3. Wniesienie wkładu niepieniężnego w formie wkładu nieruchomości, w celu pokrycia udziałów w spółkach winno być poprzedzone jego wyceną, wyceny wkładu niepieniężnego dokonuje się stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

4. Wyceny można nie dokonywać w przypadku, gdy dysponuje się aktualną wyceną przedmiotu aportu.

§ 4. Cofanie udziałów Gminy w spółkach następuje w drodze umorzenia udziałów, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i umową spółki (statutem).

§ 5. Wnoszenie, cofanie i zbywanie udziałów w spółkach prawa handlowego z udziałem Gminy Miedźna następuje po uprzednim wyrażeniu zgody przez Radę Gminy Miedźna w formie uchwały .

§ 6. O każdym wniesieniu, cofaniu albo zbyciu udziałów Wójt Gminy Miedźna informuje Radę Gminy Miedźna na najbliższej sesji Rady następującej po wniesieniu, cofnięciu bądź zbyciu udziałów. Informacja zawiera dane o ilości oraz wartości wniesionych, cofniętych lub zbytych udziałów, do jakiej spółki zostały wniesione, jakiej spółce zostały cofnięte lub w jakiej spółce zostały zbyte, a także jakie obowiązki korzyści lub uprawnienia z tego tytułu dla Gminy Miedźna powstaną.

§ 7. Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Wójt Gminy Miedźna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


mgr inż. Stanisław Karbowy

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Mazur

Kancelaria Prawa Pracy Wojciech Mazur

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »