| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/201/13 Rady Gminy Kozy

z dnia 26 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/170/12 Rady Gminy Kozy z dnia 14 grudnia 2012 r. Uchwała Budżetowa na 2013 rok Gminy Kozy

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze. zm.)

Rada Gminy Kozy
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie:

1) Dochodów budżetowych:

a) zwiększa się o kwotę                                                                                                  149675,00

b) zmniejsza się o kwotę                                                                                                  120000,00

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą                                                        36716098,00
w tym

- dochody bieżące                                                                                                  32935914,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których              243270,00
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

- dochody majątkowe                                                                                                  3780184,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których              2354045,00
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2) Wydatków budżetowych:

a) a) zwiększa się wydatki o kwotę                                                                                    647857,00

b) zmniejsza się  wydatki o kwotę                                                                                    618182,00

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą                                                        45251513,00
w tym:

- wydatki bieżące                                                                                                  31007843,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których              347306,13
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

- wydatki majątkowe                                                                                                  14243670,00
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                                                                                                                7606602,12
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3) Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                    23983669,16
w tym:

- wydatki na wynagordzenie i pochodne od nich w kwocie                            17660915,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie                            6322754,16

b) dotacja na wydatki bieżące                                                                                    2490640,00

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        3632227,71

d) obsługa długu                                                                                                                554000,00

e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych              347306,13

§ 3. W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2013 i przewidzianych w niej załącznikach
i tabelach, wprowadza się zmiany wynikające z załączników Nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Piotr Kulka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Kozy
Rady Gminy Kozy
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

dochody budżetowe

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Kozy
Rady Gminy Kozy
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

wydatki budżetowe

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Kozy
Rady Gminy Kozy
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

wydatki majątkowe

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Roman Przasnyski

Główny analityk Gold Finance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »