| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/38/286/13 Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Rady Powiatu w Bielsku - Białej Nr IV/31/242/12 z dnia 27 grudnia 2012r. z późniejszymi zmianami

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z 2009r. z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu w Bielsku-Białej
uchwala co następuje :

§ 1.

W uchwale budżetowej na 2013 rok Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr IV/31/242/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w 2013 roku

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

15.744,00 zł

w tym:

- dochody bieżące

* otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej             

14.634,00 zł

- dochody majątkowe

* wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

1.110,00 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu w 2013 roku

1/ w dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

99.137,98 zł

rozdziale 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

99.137,98 zł

I. Wydatki bieżące

99.137,98 zł

1) Dotacje na zadania bieżące

99.137,98 zł

w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu     terytorialnego

99.137,98 zł

2/ w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA             

15.744,00 zł

a) rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

1.460,00 zł

I. Wydatki bieżące             

1.460,00 zł

1) Wydatki jednostek budżetowych             

1.460,00 zł

w tym na:

- wydatki związane z realizację zadań   statutowych                           

1.460,00 zł

b) rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia                           

14.284,00 zł

I. Wydatki bieżące

14.284,00 zł

1) Wydatki jednostek budżetowych

14.284,00 zł

w tym na:

-  wydatki związane z realizacją zadań  statutowych             

14.284,00 zł

3. Załącznik Nr 3 ,,Przychody i rozchody budżetu Powiatu na 2013 rok” otrzymuje brzmienie jak w

załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 6 ,,Dotacje udzielane z budżetu powiatu w 2013r.  ” otrzymuje brzmienie jak w

załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększeniu ulega planowany deficyt o kwotę 99.137,98 zł. Deficyt po zmianach wynosi

7.921.756,99 zł i finansowany będzie z wolnych środków w kwocie 3.664.055,07 zł,  pożyczki z

Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 555.597,92 zł oraz

kredytów bankowych w kwocie 3.702.104,00 zł

§ 3.

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu po zmianach o których mowa w § 1 wynosi:

-               po stronie dochodów   –   119.877.540,75 zł

-               po stronie wydatków   –   127.799.297,74 zł

- deficyt                         –       7.921.756,99 zł

§ 4.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Roman Migdał


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/38/286/13
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 23 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/38/286/13
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 23 maja 2013 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »