| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 386/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie miasta Lublińca na drogach gminnych dla których Gmina Lubliniec jest zarządcą

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007 r. Nr 19 poz. 115 z   późn. zm.) Rada Miejska w   Lublińcu uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się następujące wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie miasta Lublińca:  

1.   Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego z   naruszeniem nawierzchni:  

1)   przy zajęciu do 20% szerokości jezdni– 1,00zł/m2 za każdy dzień zajęcia,  

2)   przy zajęciu od 20% do 50% szerokości jezdni – 3,00zł/m2 za każdy dzień zajęcia,  

3)   przy zajęciu powyżej 50% szerokości jezdni – 5,00zł/m2 za każdy dzień zajęcia.  

2.   Za zajęcie 1m2 powierzchni chodników, placów, zatok postojowych i   autobusowych, ścieżek rowerowych i   ciągów pieszych z   naruszeniem nawierzchni – 3,00zł/m2 za każdy dzień zajęcia.  

3.   Za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni, chodników, placów, zatok postojowych i   autobusowych, ścieżek rowerowych i   ciągów pieszych powierzchni pasa drogowego bez naruszenia nawierzchni – 1,00zł/m2 za każdy dzień zajęcia.  

4.   Za zajęcie 1m2 powierzchni pozostałych elementów pasa drogowego – 0,50zł/m2 za każdy dzień zajęcia.  

5.   Za zajęcie pasa drogowego na potrzeby działalności handlowej – 1,00zł/m2 za każdy dzień zajęcia.  

6.   Za umieszczenie w   pasie drogowym reklamy na jednym słupie istniejącej infrastruktury (np. oświetlenia ulicznego, elektroenergetycznego, telekomunikacyjnego itp.) – 0,10zł/m2 rzutu poziomego za każdy dzień zajęcia.  

7.   Za umieszczenie w   pasie drogowym reklamy w   przypadkach innych niż wymienione w   pkt 6   – 1,50zł/m2 rzutu poziomego za każdy dzień zajęcia.  

8.   Za umieszczenie w   pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z   potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:  

1)   elementów obiektów budowlanych (zadaszenia, balkony, wykusze, itp.) – 75,00 zł/m2 rzutu poziomego za każdy rok umieszczenia,  

2)   pozostałych obiektów budowlanych – 150,00 zł/m2 rzutu poziomego za każdy rok umieszczenia.  

9.   Za umieszczenie w   pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z   potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – 8,00zł/m2 rzutu poziomego za każdy rok umieszczenia.  

10.   Za umieszczenie na drogowym obiekcie inżynierskim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z   potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – 80,00zł/m2 rzutu poziomego za każdy rok umieszczenia.  

§   2.   Roczne opłaty wyznaczone niniejszą uchwałą dotyczą pełnego roku kalendarzowego umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej oraz obiektu budowlanego niezwiązanego z   potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w   pasie drogowym. Za niepełny rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia oraz obiektu w   pasie drogowym.  

§   3.   Do spraw wszczętych i   niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w   życie niniejszej uchwały, stosuje się przepisy dotychczasowe.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.  

§   5.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, a   także zostanie zamieszczona w   urzędowym informatorze komputerowym oraz opublikowana w   lokalnej prasie.  

§   6.   Traci moc uchwała Rady Miejskiej w   Lublińcu nr 783/LIX/2010 z   dnia 09.11.2010 r. w   sprawie uchwalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie miasta Lublińca na drogach gminnych dla których Gmina Lubliniec jest zarządcą.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr inż.   Piotr   Półtorak

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »