| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 386/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie miasta Lublińca na drogach gminnych dla których Gmina Lubliniec jest zarządcą

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007 r. Nr 19 poz. 115 z   późn. zm.) Rada Miejska w   Lublińcu uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się następujące wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie miasta Lublińca:  

1.   Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego z   naruszeniem nawierzchni:  

1)   przy zajęciu do 20% szerokości jezdni– 1,00zł/m2 za każdy dzień zajęcia,  

2)   przy zajęciu od 20% do 50% szerokości jezdni – 3,00zł/m2 za każdy dzień zajęcia,  

3)   przy zajęciu powyżej 50% szerokości jezdni – 5,00zł/m2 za każdy dzień zajęcia.  

2.   Za zajęcie 1m2 powierzchni chodników, placów, zatok postojowych i   autobusowych, ścieżek rowerowych i   ciągów pieszych z   naruszeniem nawierzchni – 3,00zł/m2 za każdy dzień zajęcia.  

3.   Za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni, chodników, placów, zatok postojowych i   autobusowych, ścieżek rowerowych i   ciągów pieszych powierzchni pasa drogowego bez naruszenia nawierzchni – 1,00zł/m2 za każdy dzień zajęcia.  

4.   Za zajęcie 1m2 powierzchni pozostałych elementów pasa drogowego – 0,50zł/m2 za każdy dzień zajęcia.  

5.   Za zajęcie pasa drogowego na potrzeby działalności handlowej – 1,00zł/m2 za każdy dzień zajęcia.  

6.   Za umieszczenie w   pasie drogowym reklamy na jednym słupie istniejącej infrastruktury (np. oświetlenia ulicznego, elektroenergetycznego, telekomunikacyjnego itp.) – 0,10zł/m2 rzutu poziomego za każdy dzień zajęcia.  

7.   Za umieszczenie w   pasie drogowym reklamy w   przypadkach innych niż wymienione w   pkt 6   – 1,50zł/m2 rzutu poziomego za każdy dzień zajęcia.  

8.   Za umieszczenie w   pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z   potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:  

1)   elementów obiektów budowlanych (zadaszenia, balkony, wykusze, itp.) – 75,00 zł/m2 rzutu poziomego za każdy rok umieszczenia,  

2)   pozostałych obiektów budowlanych – 150,00 zł/m2 rzutu poziomego za każdy rok umieszczenia.  

9.   Za umieszczenie w   pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z   potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – 8,00zł/m2 rzutu poziomego za każdy rok umieszczenia.  

10.   Za umieszczenie na drogowym obiekcie inżynierskim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z   potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – 80,00zł/m2 rzutu poziomego za każdy rok umieszczenia.  

§   2.   Roczne opłaty wyznaczone niniejszą uchwałą dotyczą pełnego roku kalendarzowego umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej oraz obiektu budowlanego niezwiązanego z   potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w   pasie drogowym. Za niepełny rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia oraz obiektu w   pasie drogowym.  

§   3.   Do spraw wszczętych i   niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w   życie niniejszej uchwały, stosuje się przepisy dotychczasowe.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.  

§   5.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, a   także zostanie zamieszczona w   urzędowym informatorze komputerowym oraz opublikowana w   lokalnej prasie.  

§   6.   Traci moc uchwała Rady Miejskiej w   Lublińcu nr 783/LIX/2010 z   dnia 09.11.2010 r. w   sprawie uchwalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie miasta Lublińca na drogach gminnych dla których Gmina Lubliniec jest zarządcą.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr inż.   Piotr   Półtorak

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Jobs Plus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »