| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/200/13 Rady Gminy Lipowa

z dnia 18 czerwca 2013r.

zmieniająca Uchwałę nr X/46/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Na podstawie przepisów art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art.21 ust.1 pkt 2 i ust.3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz.266 ze zmianami), Rada Gminy ustala co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Lipowa nr X/46/11 z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy wprowadza się następujące zmiany:

1) Skreśla się w § 3 ust. 4,

2) Skreśla się § 9,

3) Zmienia się tytuł Rozdziału VII, który otrzymuje brzmienie:

Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy.;

4) Paragraf 10 otrzymuje brzmienie:

Umowa najmu lokalu zajmowanego bez tytułu prawnego może być zawarta w pierwszej kolejności z:

1) osobami, które pozostały w lokalu opuszczonym przez dotychczasowego najemcę, jeżeli są jego zstępnymi, wstępnymi, osobami przysposobionymi, pełnoletnim rodzeństwem, pod warunkiem stałego zamieszkania z najemcą przez co najmniej 10 lat,

2) osobami, które nie wstąpiły w stosunek najmu po śmierci najemcy, jeżeli są jego zstępnymi, wstępnymi, innymi aniżeli wymienieni w art. 691 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 64, poz. 93 ze zmianami), pełnoletnim rodzeństwem, pod warunkiem stałego zamieszkania z najemcą co najmniej 10 lat.

2. Do umów zawieranych z osobami wymienionymi w ust. 1 stosuję się kryteria dochodowe według Rozdziału III §3..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Setla

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »