| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/200/13 Rady Gminy Lipowa

z dnia 18 czerwca 2013r.

zmieniająca Uchwałę nr X/46/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Na podstawie przepisów art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art.21 ust.1 pkt 2 i ust.3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz.266 ze zmianami), Rada Gminy ustala co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Lipowa nr X/46/11 z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy wprowadza się następujące zmiany:

1) Skreśla się w § 3 ust. 4,

2) Skreśla się § 9,

3) Zmienia się tytuł Rozdziału VII, który otrzymuje brzmienie:

Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy.;

4) Paragraf 10 otrzymuje brzmienie:

Umowa najmu lokalu zajmowanego bez tytułu prawnego może być zawarta w pierwszej kolejności z:

1) osobami, które pozostały w lokalu opuszczonym przez dotychczasowego najemcę, jeżeli są jego zstępnymi, wstępnymi, osobami przysposobionymi, pełnoletnim rodzeństwem, pod warunkiem stałego zamieszkania z najemcą przez co najmniej 10 lat,

2) osobami, które nie wstąpiły w stosunek najmu po śmierci najemcy, jeżeli są jego zstępnymi, wstępnymi, innymi aniżeli wymienieni w art. 691 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 64, poz. 93 ze zmianami), pełnoletnim rodzeństwem, pod warunkiem stałego zamieszkania z najemcą co najmniej 10 lat.

2. Do umów zawieranych z osobami wymienionymi w ust. 1 stosuję się kryteria dochodowe według Rozdziału III §3..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Setla

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Edustacja.pl

Portal szkoleniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »