| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/317/2013 Rady Gminy Lelów

z dnia 17 października 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r

Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 4, art.51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217,art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz.526 ze zm.)

Rada Gminy Lelów uchwala:

§ 1. 1. Zwiększyć dochody majątkowe gminy o kwotę 25.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć wydatki bieżące gminy o kwotę 175.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o kwotę 175.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 25.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadzić zmianę nazwy zadania inwestycyjnego w Dziale 600 – Transport i łączność, Rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pt. „Odbudowa drogi gminnej Nr 689017 S za kościołem, od km 0+312 do 1+012 w miejscowości Drochlin” na „Odbudowa drogi gminnej Nr 689017 S za kościołem, od km 0+312 do 1+012 w miejscowości Drochlin. Odbudowa drogi gminnej Nr 689017 S za kościołem, od 0+283,21 do 0+312 oraz od km 1+012 do 1+153,72 w miejscowości Drochlin – część II”

§ 5. Wprowadzić zmianę w załączniku Nr 8a do Uchwały Nr XXXIII/231/2013 Rady Gminy Lelów z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lelów na 2013 r. w związku ze zmianami ujętymi w § 1 oraz w § 2 i nadać im treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                     

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Andrzej Dragański


                           

Objaśnienia do Uchwały Nr XLII/317/2013 Rady Gminy Lelów

z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Dotyczy  § 1

  1. Zwiększyć dochody majątkowe gminy o kwotę 25.000 zł, tj.:

1.1

W dziale 600 – Transport i łączność

25.000

W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

25.000

- w związku z otrzymanymi dotacjami od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego

25.000

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dotyczy § 2

  1. Zwiększyć wydatki bieżące gminy o kwotę 175.000 zł, tj.:

1.1

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

175.000

Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

50.000

z przeznaczeniem na prace remontowe dachu jednostki oświatowej

50.000

Rozdziale 80110 – Gimnazja

125.000

z przeznaczeniem na prace remontowe dachu jednostki oświatowej

125.000

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

  1. Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o kwotę 175.000 zł, tj.:             

2.1

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

10.000

Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

10.000

z przeznaczeniem na wydatki remontowe w jednostkach oświatowych

10.000

2.2

W dziale 801 – Oświata i wychowanie 

50.000

Rozdziale 80195 – Pozostała działalność

50.000

z przeznaczeniem na wydatki remontowe w jednostkach oświatowych

50.000

2.3

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

115.000

Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami

92.000

z przeznaczeniem na wydatki remontowe w jednostkach oświatowych

92.000

Rozdziale 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

23.000

z przeznaczeniem na wydatki remontowe w jednostkach oświatowych

23.000

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

  1. Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 25.000 zł, tj.:

3.1

W dziale 600 – Transport i łączność

25.000

Rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

25.000

z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa drogi gminnej Nr 689009 S w kierunku Dąbrowna wraz z odbudową przepustów – Etap I, od km 0+000 do 0+275, od 1+635 do 2+185 w miejscowości Lgota Błotna

25.000

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/317/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 17 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/317/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 17 października 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/317/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 17 października 2013 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »