| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIII/276/2013 Rady Gminy Rajcza

z dnia 7 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów na 2014 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn.zm.), art.2, art.3 ust.1, art.5 i art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613 z późn.zm.) Rada Gminy Rajcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) od budynków mieszkalnych lub ich części, w tym garaże znajdujące się w budynkach mieszkalnych zajętych przez osoby fizyczne z wyjątkiem zajmowanych na wykonywanie działalności gospodarczej w wysokości - 0,72 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie,

2) od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości - 19,35 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie,

3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, w wysokości - 10,75 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie,

4) od pozostałych budynków lub ich części oraz garaży znajdujących się w tych budynkach nie wymienionych w pkt.1-3 oraz garaży wolnostojących nie wymienionych w pkt 1-3 oraz w pkt 5 w wysokości - 7,73 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie,

5) od budynków zajętych na pomieszczenia gospodarcze i chów drobnego inwentarza w wysokości 1,20 zł za 1 m2 rocznie, za wyjatkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

6) od garaży wolnostojących trwale związanych z gruntem, odpowiadającym definicji budynku w rozumieniu art.1a ust.1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w wysokości - 4,50 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie,

7) od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,60 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie,

8) od budowli - 2% wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

9) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,80 zł od 1 m2,

b) pod jeziorami, zajetych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -4,56 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych - 0,44 zł od 1 m2 powierzchni.

§ 2.

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki i grunty wykorzystywane wyłącznie na cele działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, za wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako drogi (dr) o ile nie znajdują się w posiadaniu przedsiębiorców.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu również przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy oraz opublikowaniu w prasie gminnej.

§ 5.

Tracą moc uchwały nr XXXVI/173/2012 Rady Gminy Rajcza z dnia 29 listopada 2012r. oraz XXXVII/179/12 z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów na 2013r.

Przewodniczący Rady


Dariusz Płoskonka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przybył

Doradca podatkowy www.mp-consulting.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »