| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 40.300.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 14 listopada 2013r.

w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 8, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2013 r.poz.594; ze zmianami) art. 6   ust. 12 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tj.Dz. U. z   2010r. Nr 95, poz. 613; ze zmianami), art. 6   b ustawy z   dnia 15 listopada 1984 r. o   podatku rolnym (Dz. U. z   2006 r. Nr 136, poz. 969: ze zmianami), art. 6   ust. 8   ustawy z   dnia 30 października 2002r.o podatku leśnym (tj.Dz. U. z   2013 r. poz.465) i   art. 28 § 4   ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tj.Dz. U. z   2012r.poz. 749; ze zmianami) Rada Miejska w   Krzepicach, uchwala:  

§   1.   Zarządza się pobór łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w   drodze inkasa na terenie sołectw Gminy Krzepice.  

§   2.   Na inkasentów wyznacza:  

-   Pana Józefa Boreckiego na terenie sołectwa Starokrzepice  

-   Pana Władysława Surowieckiego na terenie sołectwa Dankowice  

-   Pana Zenona Grudzkę na terenie sołectwa Zajączki Pierwsze  

-   Panią Ewę Chwałowską na terenie sołectwa Zajączki Drugie  

-   Pana Mariusza Wróbla na terenie sołectwa Podłęże Królewskie  

-   Pana Bogdana Balę na terenie sołectwa Stanki  

-   Panią Czesławę Dudek na terenie sołectwa Lutrowskie  

§   3.   Z pobranych kwot podatków inkasenci rozliczają się z   budżetem gminy do końca każdego miesiąca roku kalendarzowego, w   miesiącach, w   których przypada termin płatności raty dodatkowo 16 dnia tego miesiąca. Jeżeli na ten dzień przypada dzień świąteczny to bezpośrednio po tym dniu.  

§   4.   Inkasenci otrzymują wynagrodzenie prowizyjne od kwot zebranych opłat bieżących i   zaległych łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego,podatku leśnego i   podatku od nieruchomości pobieranych od mieszkańców sołectw w   następujących procentach:  

-   Sołectwo Stanki 8   %  

-   Sołectwo Podłęże Królewskie 8   %  

-   Sołectwo Lutrowskie 8   %  

-   Sołectwo Zajączki Drugie 8   %  

-   Sołectwo Starokrzepice 8   %  

-   Sołectwo Dankowice 8   %  

-   Sołectwo Zajączki Pierwsze 8   %  

§   5.   Inkasenci zobowiązani są do rozliczania się z   pobranych kwitariuszy najpóźniej następnego dnia po ostatnim dniu, w   którym zgodnie z   przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić, nie później jednak niż do 31 grudnia roku podatkowego.  

§   6.   Inkasenci odpowiedzialni są za pobrane kwitariusze i   zobowiązani są do ich zwrotu w   stanie nie zniszczonym.  

§   7.   W zakresie nie uregulowanym uchwałą prawa i   obowiązki inkasentów określa ustawa Ordynacja podatkowa.  

§   8.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2014 roku.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Damian   Pilarz

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

mgr. inż. Bogumił Leśniewski

Specjalista ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »