| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 40.300.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 14 listopada 2013r.

w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 8, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2013 r.poz.594; ze zmianami) art. 6   ust. 12 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tj.Dz. U. z   2010r. Nr 95, poz. 613; ze zmianami), art. 6   b ustawy z   dnia 15 listopada 1984 r. o   podatku rolnym (Dz. U. z   2006 r. Nr 136, poz. 969: ze zmianami), art. 6   ust. 8   ustawy z   dnia 30 października 2002r.o podatku leśnym (tj.Dz. U. z   2013 r. poz.465) i   art. 28 § 4   ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tj.Dz. U. z   2012r.poz. 749; ze zmianami) Rada Miejska w   Krzepicach, uchwala:  

§   1.   Zarządza się pobór łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w   drodze inkasa na terenie sołectw Gminy Krzepice.  

§   2.   Na inkasentów wyznacza:  

-   Pana Józefa Boreckiego na terenie sołectwa Starokrzepice  

-   Pana Władysława Surowieckiego na terenie sołectwa Dankowice  

-   Pana Zenona Grudzkę na terenie sołectwa Zajączki Pierwsze  

-   Panią Ewę Chwałowską na terenie sołectwa Zajączki Drugie  

-   Pana Mariusza Wróbla na terenie sołectwa Podłęże Królewskie  

-   Pana Bogdana Balę na terenie sołectwa Stanki  

-   Panią Czesławę Dudek na terenie sołectwa Lutrowskie  

§   3.   Z pobranych kwot podatków inkasenci rozliczają się z   budżetem gminy do końca każdego miesiąca roku kalendarzowego, w   miesiącach, w   których przypada termin płatności raty dodatkowo 16 dnia tego miesiąca. Jeżeli na ten dzień przypada dzień świąteczny to bezpośrednio po tym dniu.  

§   4.   Inkasenci otrzymują wynagrodzenie prowizyjne od kwot zebranych opłat bieżących i   zaległych łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego,podatku leśnego i   podatku od nieruchomości pobieranych od mieszkańców sołectw w   następujących procentach:  

-   Sołectwo Stanki 8   %  

-   Sołectwo Podłęże Królewskie 8   %  

-   Sołectwo Lutrowskie 8   %  

-   Sołectwo Zajączki Drugie 8   %  

-   Sołectwo Starokrzepice 8   %  

-   Sołectwo Dankowice 8   %  

-   Sołectwo Zajączki Pierwsze 8   %  

§   5.   Inkasenci zobowiązani są do rozliczania się z   pobranych kwitariuszy najpóźniej następnego dnia po ostatnim dniu, w   którym zgodnie z   przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić, nie później jednak niż do 31 grudnia roku podatkowego.  

§   6.   Inkasenci odpowiedzialni są za pobrane kwitariusze i   zobowiązani są do ich zwrotu w   stanie nie zniszczonym.  

§   7.   W zakresie nie uregulowanym uchwałą prawa i   obowiązki inkasentów określa ustawa Ordynacja podatkowa.  

§   8.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2014 roku.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Damian   Pilarz

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »