Kategorie

Dziennik Ustaw

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1922 r. w sprawie wynagrodzenia funkcjonarjuszów pocztowych, telegraficznych i telefonicznych za służbę nocną.

Dziennik Ustaw