| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 15 lipca 1991 r.

w sprawie trybu postępowania przy przyznawaniu dodatku kombatanckiego oraz emerytur lub rent, w drodze wyjątku, kombatantom i innym osobom uprawnionym

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. Nr 17, poz. 75) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Przepisy rozporządzenia stosuje się w postępowaniu o przyznanie dodatku kombatanckiego oraz emerytury lub renty, w drodze wyjątku, osobom, o których mowa w art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. Nr 17, poz. 75).
§ 2.
1. Postępowanie w sprawie przyznania dodatku kombatanckiego wszczyna się na podstawie pisemnego wniosku zgłoszonego do organu właściwego do spraw emerytur i rent.

2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty stwierdzające przyznanie uprawnień kombatanckich.

§ 3.
1. Wnioski o przyznanie, w drodze wyjątku, emerytury lub renty przyjmują:

1) stowarzyszenia kombatanckie,

2) organy rentowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

2. Wniosek należy zgłosić pisemnie i dołączyć do niego dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 2.

3. Stowarzyszenia kombatanckie i organy rentowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, po zbadaniu zasadności wniosku o przyznanie świadczeń, badają sytuację materialną osoby ubiegającej się o świadczenie oraz członków jej rodziny, a następnie opiniują i przekazują wniosek, wraz z dokumentacją, do oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której wniosek dotyczy.

§ 4.
O przyznaniu przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w drodze wyjątku, emerytury lub renty albo o odmowie przyznania świadczenia powiadamia się:

1) osobę, której wniosek dotyczy,

2) oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

3) stowarzyszenia kombatanckie lub organy rentowe, które pośredniczyły w złożeniu wniosku.

§ 5.
Świadczenia określone w § 2 i 3 wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, jednakże za okres nie dłuższy niż 3 miesiące kalendarzowe poprzedzające miesiąc, w którym zgłoszono wniosek.
§ 6.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do wniosków zgłoszonych poczynając od dnia 1 stycznia 1991 r.

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: M. Boni

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 25 lipca 1991 r.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dziennik Gazeta Prawna

Największy polski dziennik prawno-gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »