reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 13 czerwca 1995 r.

w sprawie zakresu i trybu zgłaszania mienia osób krajowych znajdującego się za granicą oraz mienia osób zagranicznych znajdującego się w kraju.

Na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 1994 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 136, poz. 703) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 1. Osoby krajowe, z wyjątkiem cudzoziemców, są obowiązane zgłosić Narodowemu Bankowi Polskiemu następujące rodzaje ich mienia znajdującego się za granicą, a także jego utratę:

1) papiery wartościowe emitowane lub wystawione za granicą, kupony od takich papierów, a także udziały i akcje w spółkach lub przedsiębiorstwach mających siedzibę za granicą oraz inne prawa o podobnym charakterze, w szczególności jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych i powierniczych mających siedzibę za granicą,

2) nieruchomości,

3) waluty obce, jeżeli ich równowartość przekracza kwotę 1000 ECU, z wyjątkiem:

a) walut obcych nie podlegających sprowadzeniu do kraju na podstawie zezwolenia dewizowego,

b) walut obcych będących w dyspozycji przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych przedstawicielstw korzystających z immunitetu i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych,

c) walut obcych będących własnością banku posiadającego upoważnienie udzielone na podstawie art. 40 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 360, z 1993 r. Nr 6, poz. 29 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369, Nr 121, poz. 591 i Nr 136, poz. 703).

2. Zgłoszenia mienia, a także jego utraty, należy dokonać w Narodowym Banku Polskim na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2.
 1. Osoby zagraniczne są obowiązane zgłosić Narodowemu Bankowi Polskiemu ich mienie, o którym mowa w § 1 ust. 1, znajdujące się w kraju, a także jego utratę.

2. Zgłoszenia mienia, a także jego utraty, należy dokonać w Narodowym Banku Polskim na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
 1. Zgłoszenie mienia powinno być dokonane w terminie 30 dni od dnia nabycia prawa własności lub uzyskania wiadomości o jego nabyciu albo zmiany statusu dewizowego.

2. Zgłoszenie utraty mienia powinno być dokonane w terminie 30 dni od dnia jego utraty lub uzyskania wiadomości o jego utracie.

3. Osoby krajowe tymczasowo przebywające za granicą obowiązane są zgłosić nabycie lub utratę mienia, o którym mowa w § 1 ust. 1, w terminie 60 dni od dnia powrotu do kraju.

§ 4.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy

Załącznik 1. [ZGŁOSZENIE „A” MIENIA POSIADANEGO ZA GRANICĄ PRZEZ OSOBY KRAJOWE ORAZ JEGO UTRATY]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 13 czerwca 1995 r. (poz. 369)

Załącznik nr 1

ZGŁOSZENIE „A” MIENIA POSIADANEGO ZA GRANICĄ PRZEZ OSOBY KRAJOWE ORAZ JEGO UTRATY

infoRgrafika

Załącznik 2. [ZGŁOSZENIE „B” MIENIA POSIADANEGO W KRAJU PRZEZ OSOBY ZAGRANICZNE ORAZ JEGO UTRATY]

Załącznik nr 2

ZGŁOSZENIE „B” MIENIA POSIADANEGO W KRAJU PRZEZ OSOBY ZAGRANICZNE ORAZ JEGO UTRATY

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama