| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 19 lipca 1995 r.

w sprawie określenia przypadków oraz zasad zwrotu podatku od towarów i usług jednostkom poszukującym lub rozpoznającym złoża kopalin oraz wydobywającym kopaliny ze złóż.

Na podstawie art. 23 pkt 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670 oraz z 1995 r. Nr 44, poz. 231) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 1. Podatnikom, którzy zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymali koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin lub wydobywanie kopalin ze złóż, przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego przy zakupie (imporcie) towarów i zakupie usług w kraju, zwany dalej „zwrotem podatku”.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do podatników, którzy nie podjęli czynności podlegających opodatkowaniu, z wyjątkiem importu usług.

§ 2.
 Zwrot podatku nie dotyczy kwot podatku naliczonego:

1) o które został pomniejszony podatek należny lub

2) które zostały zwrócone przez właściwy urząd skarbowy według zasad i w trybie określonych w ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670 oraz z 1995 r. Nr 44, poz. 231), zwanej dalej „ustawą”.

§ 3.
 Zwrot podatku przysługuje podatnikom, którzy:

1) złożyli zgłoszenie rejestracyjne i otrzymali numer identyfikacyjny,

2) prowadzą ewidencję zawierającą dane niezbędne do określenia kwoty zwrotu podatku,

3) w całości zapłacili należność obejmującą podatek naliczony z tytułu dokonanych zakupów towarów i usług oraz posiadają oryginał faktury lub faktury korygującej, a w przypadku importu towarów – dokument stwierdzający zapłatę cła i podatków pobieranych przez urzędy celne.

§ 4.
 1. Zwrot podatku następuje na wniosek podatnika w terminach i w trybie oraz przy uwzględnieniu warunków określonych w art. 10 ust. 1 i 2a, art. 21 ust. 6 i 7 oraz art. 25 ust. 1 pkt 2–4 ustawy.

2. Wniosek podatnika powinien być dołączony do deklaracji podatkowej dla towarów i usług.

3. Wniosek w sprawie zwrotu podatku powinien określać:

1) wartość zakupów (importu) dokonanych w danym miesiącu, których dotyczy zwrot podatku,

2) kwotę podatku, o której zwrot ubiega się podatnik.

§ 5.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i dotyczy zakupów (importu) dokonanych po dniu uzyskania koncesji przez podatników, o których mowa w § 1.

Minister Finansów: G.W. Kołodko

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Pszczółkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »