reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA

z dnia 1 sierpnia 1995 r.

w sprawie określenia terenowych organów specjalistycznego nadzoru budowlanego, ich organizacji oraz szczegółowego zakresu działania.

Na podstawie art. 85 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Artykuły powołane w rozporządzeniu bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).
§ 2.
Terenowymi organami specjalistycznego nadzoru budowlanego w dziedzinach określonych w art. 85 ust. 2 pkt 3, 4 i pkt 5 lit. a) i b) są:

1) wojewoda,

2) kierownik urzędu rejonowego.

§ 3.
Organem pierwszej instancji w sprawach określonych w:

1) art. 85 ust. 2 pkt 5 lit. b), z zastrzeżeniem pkt 2, jest kierownik urzędu rejonowego,

2) art. 85 ust. 2 pkt 3, 4 i pkt 5 lit. a) i b) oraz w sprawach wydawania pozwoleń na budowę i nakazów rozbiórki w stosunku do dróg krajowych i wojewódzkich, w rozumieniu odrębnych przepisów, jest wojewoda.

§ 4.
1. Wojewoda wykonuje zadania, określone w ustawie – Prawo budowlane, przy pomocy dyrektora wydziału urzędu wojewódzkiego właściwego w sprawach nadzoru budowlanego.

2. Stosunek pracy z dyrektorem wydziału, o którym mowa w ust. 1, oraz jego zastępcami nawiązuje i rozwiązuje wojewoda za zgodą Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

§ 5.
1. Kierownik urzędu rejonowego wykonuje zadania, określone w ustawie – Prawo budowlane, przy pomocy kierownika komórki organizacyjnej urzędu rejonowego właściwej w sprawach nadzoru budowlanego.

2. Stosunek pracy z kierownikiem komórki, o którym mowa w ust. 1, nawiązuje i rozwiązuje kierownik urzędu rejonowego za zgodą dyrektora wydziału, o którym mowa w § 4 ust. 1.

§ 6.
1. Dla wykonywania zadań, określonych w art. 85 ust. 2 pkt 3–5, w wydziale urzędu wojewódzkiego właściwym w sprawach nadzoru budowlanego mogą być tworzone następujące jednostki organizacyjne:

1) nadzoru budowlanego gospodarki wodnej, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1,

2) nadzoru budowlanego transportu drogowego, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2.

2. W zależności od potrzeb, komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, mogą być utworzone odpowiednio jako:

1) nadzoru budowlanego gospodarki wodnej i morskiej.

2) nadzoru budowlanego transportu drogowego i lotnictwa cywilnego.

§ 7.
Dla wykonywania zadań, określonych w art. 85 ust. 2 pkt 5 lit. b), w komórce organizacyjnej urzędu rejonowego właściwej w sprawach nadzoru budowlanego może być tworzona jednostka organizacyjna nadzoru budowlanego dróg publicznych.
§ 8.
Do czasu wprowadzenia zmian wynikających z rozporządzenia, lecz nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 1995 r., zadania specjalistycznego nadzoru budowlanego wykonuje wojewoda i kierownik urzędu rejonowego, w ramach istniejących w urzędach struktur nadzoru architektoniczno-budowlanego.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa: B. Blida

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Stasiewski

Doradca podatkowy, biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama