reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ

z dnia 4 sierpnia 1995 r.

w sprawie trybu, warunków, okresu zwolnienia od cła, norm ilościowych, określenia rzeczy podlegających zastrzeżeniu nieodstępowania oraz dokumentów wymaganych do stwierdzenia podstawy stosowania zwolnienia od cła rzeczy stanowiących mienie niektórych krajowych i zagranicznych osób fizycznych.

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. – Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312 oraz z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wolny od cła i od pozwolenia wymaganego zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. – Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312 oraz z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434), zwanej dalej „ustawą”, jest przywóz:

1) rzeczy stanowiących mienie osoby fizycznej, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 7 lit. a) ustawy, z zachowaniem następujących norm ilościowych:

a) biżuteria i wyroby jubilerskie ze złota, platyny, kamieni szlachetnych, pereł prawdziwych – o łącznej wadze do 200 g,

b) biżuteria i wyroby jubilerskie ze srebra – o łącznej wadze do 4 kg,

c) sprzęt elektroniczny powszechnego użytku – po 1 sztuce każdego urządzenia, 1 komputer osobisty wraz z osprzętem oraz 1 zestaw kolumn głośnikowych,

d) zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego – po 1 sztuce każdego rodzaju,

e) 2 instrumenty muzyczne,

f) 1 samochód osobowy oraz przyczepa,

g) 1 motocykl,

h) 1 łódź turystyczna z silnikiem lub bez,

2) rzeczy stanowiących mienie osoby fizycznej, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 7 lit. b) ustawy, z zachowaniem następujących norm ilościowych:

a) sprzęt elektroniczny powszechnego użytku – po 1 sztuce każdego urządzenia, 1 komputer osobisty wraz z osprzętem oraz 1 zestaw kolumn głośnikowych,

b) 1 samochód osobowy oraz przyczepa,

c) 1 motocykl,

d) 1 łódź turystyczna z silnikiem lub bez.

§ 2.
1. Dokumentem wymaganym do stwierdzenia podstawy stosowania zwolnienia od cła, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy, jest zaświadczenie polskiego urzędu konsularnego, zwane dalej „zaświadczeniem”, wydawane:

1) osobie, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 7 lit. a) ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) osobie, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 7 lit. b) ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Zaświadczenie wydaje się w jednym egzemplarzu wyłącznie na potrzeby kontroli celnej.

3. Każde zaświadczenie podlega ewidencjonowaniu w polskim urzędzie konsularnym, który je wydał, a jego kopia jest w tym urzędzie przechowywana przez okres 5 lat.

§ 3.
Rzeczy, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy, wolne są od cła pod warunkiem dokonania zgłoszenia celnego:

1) przez osobę fizyczną – o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 7 lit. a) ustawy – w okresie od 1 miesiąca przed dniem zakończenia pobytu za granicą do 5 miesięcy od tego dnia, określonego w zaświadczeniu,

2) przez osobę fizyczną, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 7 lit. b) ustawy – w okresie 6 miesięcy od dnia zameldowania w Polsce na pobyt stały.

§ 4.
Zwolnienie określone w art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy stosuje się pod warunkiem przedłożenia, przy dokonywaniu zgłoszenia celnego, spisu przywożonych rzeczy sporządzonego w 2 egzemplarzach, a ponadto:

1) oryginału zaświadczenia określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia – jeżeli zwolnienie dotyczy osoby, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 7 lit. a) ustawy,

2) oryginału zaświadczenia określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz dowodu osobistego, zawierającego aktualną adnotację o zameldowaniu w Polsce na pobyt stały – jeżeli zwolnienie dotyczy mającej obywatelstwo polskie osoby, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 7 lit. b) ustawy,

3) oryginału zaświadczenia określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz karty stałego pobytu i zaświadczenia o zameldowaniu w Polsce na pobyt stały – jeżeli zwolnienie dotyczy nie mającej obywatelstwa polskiego osoby, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 7 lit. b) ustawy.

§ 5.
Zastrzeżenie nieodstępowania, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy, dotyczy rzeczy wymienionych w § 1 pkt 1 lit. f)-h) i w § 1 pkt 2 lit. b)-d). Treść zastrzeżenia, ze wskazaniem terminu jego obowiązywania, podlega z urzędu wpisowi w dowodzie odprawy celnej.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie:

1) z dniem 12 sierpnia 1995 r. w zakresie przepisów § 1 pkt 1, § 2, § 3 pkt 1, a także § 4 i § 5 w części dotyczącej osób, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 7 lit. a) ustawy,

2) z dniem 29 października 1995 r. w zakresie § 1 pkt 2, § 3 pkt 2, a także § 4 i § 5 w części dotyczącej osób, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 7 lit. b) ustawy.

Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą:

J. Buchacz

Załącznik 1. [ZAŚWIADCZENIE]

Załączniki do rozporządzenia Ministra
Współpracy Gospodarczej z Zagranicą
z dnia 4 sierpnia 1995 r. (poz. 463)

Załącznik nr 1

ZAŚWIADCZENIE

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [ZAŚWIADCZENIE]

Załącznik nr 2

ZAŚWIADCZENIE

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama