reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 4 września 1996 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywania środków z tego Funduszu oraz dokonywania wypłat świadczeń.

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 87, poz. 435 oraz z 1996 r. Nr 5, poz. 34) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 lipca 1995 r. w sprawie trybu składania wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywania środków z tego Funduszu oraz dokonywania wypłat świadczeń (Dz. U. Nr 91, poz. 452) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

„§ 13a. 1. Przepisy § 7 ust. 1–3, § 8 ust. 1–3, § 9 ust. 1 i 2, § 10 i 11, § 12 ust. 1 i § 13 stosuje się odpowiednio przy realizacji wypłat świadczeń pracowniczych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w przypadkach objętych przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 sierpnia 1996 r. w sprawie wydłużenia okresu, za który wypłaca się świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz. U. Nr 107, poz. 507).

2. Podmiot określony w art. 7 ust. 1 składa zbiorczy wykaz za kolejne okresy miesięczne określone w rozporządzeniu powołanym w ust. 1, najpóźniej do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu objętym tym wykazem.

3. Osoba wymieniona w art. 7 ust. 3 składa wniosek obejmujący należności za kolejne okresy miesięczne określone w rozporządzeniu powołanym w ust. 1 w terminie od 11 do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu objętym tym wnioskiem.

4. Wzór zbiorczego wykazu oraz wniosku stosowanych przy realizacji wypłat świadczeń pracowniczych w przypadkach objętych przepisami rozporządzenia wymienionego w ust. 1 stanowią załączniki nr 5 i 6 do rozporządzenia.”;

2) po załączniku nr 4 dodaje się załączniki nr 5 i 6 w brzmieniu ustalonym w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 sierpnia 1996 r.

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: w z. M. Manicki

Załącznik 1. [WZÓR – ZBIORCZY WYKAZ NIE ZASPOKOJONYCH ROSZCZEŃ PRACOWNICZYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 4 września 1996 r. (poz. 508)

Załącznik nr 1

WZÓR – ZBIORCZY WYKAZ NIE ZASPOKOJONYCH ROSZCZEŃ PRACOWNICZYCH

infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH]

Załącznik nr 2

WZÓR – WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Witkowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama