| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 9 marca 1998 r.

w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla stanowisk nietypowych funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Na podstawie art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 61, poz. 283 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 133, poz. 883) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się tabelę stawek uposażenia zasadniczego dla stanowisk nietypowych funkcjonariuszy Służby Więziennej według grup zaszeregowania, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia, oraz tabele zaszeregowań nietypowych stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Więziennej, stanowiące załączniki nr 2–5 do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1998 r.

Minister Sprawiedliwości: H. Suchocka

Załącznik 1. [TABELA STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO DLA STANOWISK NIETYPOWYCH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ WEDŁUG GRUP ZASZEREGOWANIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 9 marca 1998 r. (poz. 184)

Załącznik nr 1

TABELA STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO DLA STANOWISK NIETYPOWYCH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ WEDŁUG GRUP ZASZEREGOWANIA

Grupa zaszeregowania

Miesięczna stawka uposażenia zasadniczego w złotych

1

2

00

3 861

01

2 857

02

2 709

03

2 604

04

2 437

05

2 144

06

1 970

07

1 857

08

1 710

09

1 597

10

1 464

11

1 418

12

1 318

13

1 238

14

1 192

15

1 145

16

1 078

17

1 045

18

978

19

939

20

892

21

846

22

799

23

766

24

634

 

Załącznik 2. [TABELA ZASZEREGOWAŃ NIETYPOWYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W ARESZTACH ŚLEDCZYCH I ZAKŁADACH KARNYCH]

Załącznik nr 2

TABELA ZASZEREGOWAŃ NIETYPOWYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W ARESZTACH ŚLEDCZYCH I ZAKŁADACH KARNYCH

Lp.

Stanowisko służbowe

Grupa zaszeregowania

1

2

3

1

– dyrektor aresztu i zakładu kategorii I*

04

2

– dyrektor aresztu i zakładu kategorii III

06

– zastępca dyrektora aresztu i zakładu kategorii I

3

– główny księgowy aresztu i zakładu kategorii I

07

4

– dyrektor szpitala

08

5

– zastępca dyrektora aresztu i zakładu kategorii II

09

6

– główny księgowy aresztu i zakładu kategorii II

10

– zastępca dyrektora aresztu i zakładu kategorii III

– kierownik działu, kierownik ambulatorium w areszcie i zakładzie kategorii I

– kierownik oddziału o pojemności powyżej 200 miejsc

– ordynator

– kierownik apteki okręgowej

7

– główny księgowy aresztu i zakładu kategorii III

11

– radca prawny

– zastępca kierownika działu w areszcie i zakładzie kategorii I

– kierownik ambulatorium w areszcie i zakładzie kategorii II i III

8

– kierownik oddziału o pojemności poniżej 200 miejsc

12

– kierownik apteki

– kierownik domu matki i dziecka

– kierownik poradni, pracowni

– starszy asystent

9

– zastępca kierownika działu w areszcie i zakładzie kategorii II i III

13

– dowódca zmiany w areszcie i zakładzie kategorii I

10

– starszy inspektor

14

– starszy psycholog

– dowódca zmiany w areszcie i zakładzie kategorii II i III oraz w oddziale zewnętrznym

11

– inspektor

15

– młodszy asystent

– psycholog

– starszy felczer

12

– zastępca dowódcy zmiany

16

– felczer

– przełożona pielęgniarek

– młodszy inspektor

– starszy instruktor

– młodszy wychowawca

– młodszy psycholog

13

– pielęgniarka oddziałowa

17

14

– instruktor

18

– starszy magazynier

– starszy oddziałowy

– technik

– starsza pielęgniarka

– starszy kierowca

15

– dowódca grupy konwojowej

19

– kierowca

– konserwator

– magazynier

– pielęgniarka

– szef kuchni

16

– starszy referent

21

17

– referent

22

 

* Kategorie zakładów karnych i aresztów śledczych według podziału ustalonego przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Załącznik 3. [TABELA ZASZEREGOWAŃ NIETYPOWYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W OŚRODKACH SZKOLENIA ORAZ DOSKONALENIA KADR SŁUŻBY WIĘZIENNEJ]

Załącznik nr 3

TABELA ZASZEREGOWAŃ NIETYPOWYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W OŚRODKACH SZKOLENIA ORAZ DOSKONALENIA KADR SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Lp.

Stanowisko służbowe

Grupa zaszeregowania

1

2

3

1

– komendant ośrodka szkolenia

03

2

– komendant ośrodka doskonalenia kadr

05

– zastępca komendanta ośrodka szkolenia

3

– główny księgowy ośrodka szkolenia

07

– zastępca komendanta ośrodka doskonalenia kadr

4

– główny księgowy ośrodka doskonalenia kadr

09

– kierownik oddziału zamiejscowego

– kierownik zakładu

5

– kierownik ambulatorium ośrodka szkolenia

10

– kierownik działu ośrodka szkolenia

6

– radca prawny

11

– starszy wykładowca

7

– kierownik działu ośrodka doskonalenia kadr

12

– wykładowca

– starszy asystent

8

– dowódca kompanii

13

– asystent

9

– starszy inspektor

14

10

– inspektor

15

– młodszy wykładowca

– młodszy asystent

11

– młodszy inspektor

16

– starszy instruktor

12

– instruktor

18

– technik

– starszy magazynier

– starszy oddziałowy

– starsza pielęgniarka

– starszy kierowca

13

– szef kuchni

19

– kierowca

– konserwator

– magazynier

– pielęgniarka

14

– starszy referent

21

15

– referent

22

 

Załącznik 4. [TABELA ZASZEREGOWAŃ NIETYPOWYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W OKRĘGOWYCH INSPEKTORATACH SŁUŻBY WIĘZIENNEJ]

Załącznik nr 4

TABELA ZASZEREGOWAŃ NIETYPOWYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W OKRĘGOWYCH INSPEKTORATACH SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Lp.

Stanowisko służbowe

Grupa zaszeregowania

1

2

3

1

– zastępca dyrektora okręgowego

04

2

– główny księgowy

05

3

– naczelny lekarz

08

4

– specjalista

09

– radca prawny

5

– starszy kontroler

10

6

– kontroler

11

– starszy inspektor

7

– inspektor

13

– młodszy kontroler

8

– młodszy inspektor

16

– starszy instruktor

9

– instruktor

18

– starszy kierowca

10

– kierowca

19

11

– starszy referent

21

12

– referent

22

 

Załącznik 5. [TABELA ZASZEREGOWAŃ NIETYPOWYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W CENTRALNYM ZARZĄDZIE SŁUŻBY WIĘZIENNEJ]

Załącznik nr 5

TABELA ZASZEREGOWAŃ NIETYPOWYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W CENTRALNYM ZARZĄDZIE SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Lp.

Stanowisko służbowe

Grupa zaszeregowania

1

2

3

1

– zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

00

2

– dyrektor biura

01

3

– główny księgowy

02

– naczelny lekarz więziennictwa

– naczelnik wydziału

4

– zastępca dyrektora biura

03

5

– kierownik zespołu

04

– kierownik Kartoteki Skazanych i Tymczasowo Aresztowanych

– zastępca naczelnika wydziału

6

– starszy specjalista

05

– główny kontroler

7

– radca prawny

06

– starszy kontroler

– specjalista

8

– kontroler

09

– starszy inspektor

9

– inspektor

11

– młodszy kontroler

10

– młodszy inspektor

15

– starszy instruktor

11

– instruktor

17

12

– starszy kierowca

18

13

– kierowca

19

14

– starszy referent

20

15

– referent

22

 

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »