reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 15 kwietnia 1998 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 21, poz. 124 i Nr 43, poz. 253, z 1994 r. Nr 98, poz. 471 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43 i Nr 28, poz. 153) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 111, poz. 493 i Nr 132, poz. 631, z 1994 r. Nr 33, poz. 121 i Nr 117, poz. 562, z 1995 r. Nr 8, poz. 37, Nr 94, poz. 467 i Nr 128, poz. 622, z 1996 r. Nr 96, poz. 444 oraz z 1997 r. Nr 37, poz. 228 i Nr 130, poz. 856) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8:

a) w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „rentę inwalidzką” zastępuje się wyrazami „rentę z tytułu niezdolności do pracy”;

b) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Odprawę oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.”;

2) w § 8a w ust. 8 wyrazy „rentę inwalidzką” zastępuje się wyrazami „rentę z tytułu niezdolności do pracy”;

3) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia,

4) w załączniku nr 4 do rozporządzenia w ust. 1 skreśla się pkt 2.

§ 2.
 Pracownikowi otrzymującemu do dnia 30 kwietnia 1998 r. dodatek na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 za pracę przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych, o której mowa w ust. 1 pkt 2 załącznika nr 4 do tego rozporządzenia, kwotę tego dodatku włącza się do wynagrodzenia zasadniczego.
§ 3.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 kwietnia 1998 r., z wyjątkiem przepisów § 1 pkt 4 i § 2, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 1998 r.

Prezes Rady Ministrów: w z. J. Tomaszewski

Załącznik 1. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 15 kwietnia 1998 r. (poz. 307)

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

465–520

II

470–545

III

475–575

IV

480–605

V

485–645

VI

490–690

VII

500–735

VIII

510–780

IX

520–825

X

535–880

XI

550–930

XI

570–1.000

XII

590–1.085

XIII

610–1.170

XIV

635–1.255

XV

660–1.350

XVI

685–1.450

XVII

715–1.550

XVIII

750–1.660

XIX

785–1.770

XX

820–1.880

XXI

850–2.000

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

NGL Legal (NGL Wiater sp.k)

Nowoczesne doradztwo prawno-podatkowe dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama