| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 30 kwietnia 1998 r.

w sprawie organizacji pracy, składu oraz zasad wynagradzania członków komisji rozpatrującej wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie osób, które pełniły funkcje publiczne

Na podstawie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa organizację pracy i skład komisji rozpatrującej wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie u przedsiębiorcy osób, przed upływem roku od zaprzestania zajmowania przez nie stanowiska lub pełnienia funkcji publicznej, oraz wnioski o wydanie opinii, czy działalność gospodarcza małżonków osób pełniących funkcje publiczne może wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność, zwanej dalej „komisją”, a także zasady wynagradzania członków komisji.
§ 2.
Komisja składa się z 14 członków powoływanych i odwoływanych przez Prezesa Rady Ministrów spośród kandydatów przedstawionych przez: Ministra Gospodarki, Ministra Finansów, Ministra Skarbu Państwa, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Sprawiedliwości, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Szefa Służby Cywilnej.
§ 3.
Członkiem komisji może zostać osoba, która:

1) jest pracownikiem urzędu państwowego,

2) ukończyła wyższe studia.

§ 4.
1. Prezes Rady Ministrów odwołuje członka komisji, który:

1) przestał spełniać warunek określony w § 3 pkt 1,

2) nie wykonuje powierzonych mu obowiązków członka komisji lub wykonuje je w sposób nienależyty.

2. Prezes Rady Ministrów może odwołać członka komisji na jego wniosek.

§ 5.
Spośród członków komisji Prezes Rady Ministrów powołuje przewodniczącego komisji i jego zastępcę.
§ 6.
1. Przewodniczący komisji zapewnia sprawne i zgodne z prawem funkcjonowanie komisji, w szczególności:

1) wyznacza skład do rozpatrzenia danej sprawy, w tym przewodniczącego składu,

2) informuje Prezesa Rady Ministrów o okolicznościach uzasadniających odwołanie członka komisji,

3) składa Prezesowi Rady Ministrów coroczne sprawozdanie z prac komisji,

4) informuje Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o okolicznościach uniemożliwiających mu przejściowo wykonywanie obowiązków przewodniczącego komisji.

2. Jeżeli przewodniczący komisji nie może wykonywać swoich obowiązków, jego obowiązki wykonuje zastępca.

§ 7.
Członkowie komisji informują przewodniczącego komisji o okolicznościach uniemożliwiających im przejściowo wykonywanie obowiązków członka komisji.
§ 8.
1. Wnioski, o których mowa w art. 7 ust. 5 oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679), osoby, o których mowa w § 1, kierują do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

2. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazuje wniosek przewodniczącemu komisji.

3. Przewodniczący komisji wyznacza skład do rozpatrzenia danej sprawy, w tym przewodniczącego składu, i przekazuje wniosek przewodniczącemu składu.

4. Przewodniczący składu wyznacza termin i miejsce posiedzenia, zawiadamiając o tym pozostałych członków składu.

5. Posiedzenia składu odbywają się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

6. Decyzje i opinie komisji są podejmowane zwykłą większością głosów.

§ 9.
Obsługę techniczną i kancelaryjno-biurową komisji zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
§ 10.
Wydatki związane z działalnością komisji są pokrywane z budżetu państwa w części dotyczącej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »