| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 19 lutego 1998 r.

o zmianie ustawy o rachunkowości.

Art. 1.
W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 oraz z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 64:

a) w ust. 3 w pkt 1 po wyrazach „raz na 3 lata” dodaje się wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 5”,

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Roczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, podlega pierwszemu badaniu w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2000 r.”;

2) w art. 80 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jednostki nie będące spółkami prawa handlowego, jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej, nie stosują przepisów rozdziału 6 i 7 ustawy.”;

3) w art. 81 w ust. 3:

a) skreśla się pkt 3,

b) dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) organizację i tryb działania Komisji Egzaminacyjnej powoływanej przez Ministra Finansów dla sprawdzenia kwalifikacji osób, o których mowa w pkt 4, oraz wzór świadectwa stwierdzającego ich kwalifikacje i wymagania,”;

4) w art. 82 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) określić dla niektórych jednostek, o których mowa w art. 80 ust. 3, szczególne zasady rachunkowości.”

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z tym że przepis art. 1 pkt 2 dotyczy również sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy 1997.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »