| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 10 sierpnia 1998 r.

w sprawie ustanowienia zakazu wywozu niektórych towarów do Libii.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym (Dz. U. Nr 157, poz. 1026) oraz w związku z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 833 z dnia 11 listopada 1993 r. dotyczącą środków podjętych wobec Libii zarządza się, co następuje:

§ 1.
Do dnia 31 grudnia 1998 r. ustanawia się zakaz wywozu z polskiego obszaru celnego do Libii towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: w z. J. Tomaszewski

Załącznik 1. [WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH ZAKAZEM WYWOZU]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 10 sierpnia 1998 r. (poz. 659)

WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH ZAKAZEM WYWOZU

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

3815

3815

Inicjatory reakcji, przyspieszacze reakcji oraz preparaty katalityczne, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:

 

 

– Katalizatory na nośniku:

 

3815 12 00 0

– – Ze związkami metali szlachetnych i z metalami szlachetnymi jako substancjami aktywnymi

ex

3815 12 00 0

Zawierające platynę

 

3815 19

– – Pozostałe:

ex

3815 19

Zawierające molibden

 

3815 90

– Pozostałe:

 

3815 90 90 0

– – Pozostałe

ex

3815 90 90 0

Zawierające platynę lub molibden

3917

3917

Rury, przewody i węże oraz ich wyposażenie (np. złącza, kolanka, kołnierze) z tworzyw sztucznych:

ex

3917

Przewody giętkie do łączenia podwodnych rur rozgałęźnych z pojedynczymi beczkami cumowniczymi i pływającymi przewodami przeładunkowymi (w zakresie średnic od 304,8 do 406,4 mm) z tworzyw sztucznych

7315

7315

Łańcuchy i ich części, ze stali:

 

 

– Pozostałe łańcuchy:

 

7315 82

– – Pozostałe z ogniwami spawanymi lub zgrzewanymi:

ex

7315 82

Łańcuchy kotwiczne

8307

8307

Rury giętkie z metali nieszlachetnych, z łącznikami lub bez:

 

8307 10

– Ze stali:

 

8307 10 90 0

– – Pozostałe

ex

8307 10 90 0

Przewody giętkie do łączenia podwodnych rur rozgałęźnych z pojedynczymi beczkami cumowniczymi i pływającymi przewodami przeładunkowymi (w zakresie średnic od 304,8 do 406,4 mm)

8402

8402

Kotły wytwarzające parę wodną lub inne pary (z wyjątkiem kotłów centralnego ogrzewania do gorącej wody, mogących również wytwarzać parę o niskim ciśnieniu); kotły wodne wysokotemperaturowe:

 

 

– Kotły wytwarzające parę wodną lub inne pary:

 

8402 19

– – Pozostałe kotły parowe, także kotły hybrydowe:

 

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

 

8402 19 90 0

– – – Pozostałe

ex

8402 19 90 0

Kotły odpowiadające standardom nr 1 Amerykańskiego Towarzystwa Inżynierów i Mechaników

 

8402 90 00 0

– Części

ex

8402 90 00 0

Części do wyżej wymienionych kotłów z pozycji 8402

8413

8413

Pompy do cieczy, nawet wyposażone w urządzenia pomiarowe; podnośniki do cieczy:

ex

8413

Pompy do cieczy o średniej i dużej mocy, których wydajność jest równa lub większa niż 0,097 m3/s, a człony napędzające (turbiny gazowe i silniki elektryczne) są przeznaczone do użytku w transporcie ropy naftowej i gazu ziemnego. Pompy przeładunkowe do cieczy wysokiej wydajności (1,11 m3/s) i ciśnieniu (1 MPa). Pompy wspomagające do cieczy o tym samym poziomie natężenia przepływu. Pompy odpowiadające standardom nr 610 Amerykańskiego Instytutu Ropy Naftowej

 

 

– Części:

 

8413 91

– – Pomp:

 

8413 91 90 0

– – – Pozostałe

ex

8413 91 90 0

Części do wyżej wymienionych pomp z pozycji 8413

8414

8414

Pompy powietrzne lub próżniowe, sprężarki i wentylatory powietrza lub innych gazów; okapy wentylacyjne lub recyrkulacyjne z wbudowanym wentylatorem, z filtrami lub bez:

ex

8414

Pompy do gazu o średniej i dużej mocy, których wydajność jest równa lub większa niż 0,097 m3/s, a człony napędzające (turbiny gazowe i silniki elektryczne) są przeznaczone do użytku w transporcie ropy naftowej i gazu ziemnego. Pompy przeładunkowe do gazu wysokiej wydajności (1,11 m3/s) i ciśnieniu (1 MPa). Pompy odpowiadające standardom nr 610 Amerykańskiego Instytutu Ropy Naftowej

 

8414 90

– Części:

 

8414 90 90 0

– – Pozostałe

ex

8414 90 90 0

Części do wyżej wymienionych pomp z pozycji 8414

8419

8419

Maszyny, instalacje lub sprzęt laboratoryjny, z podgrzewaniem elektrycznym lub bez, do poddawania materiałów procesom wymagającym zmiany temperatury, takim jak: grzanie, gotowanie, prażenie, destylowanie, rektyfikowanie, sterylizowanie, pasteryzowanie, poddawanie działaniu pary wodnej, suszenie, odparowywanie, parowanie, skraplanie lub chłodzenie, inne niż urządzenia lub instalacje w rodzaju stosowanych do celów domowych; urządzenia do podgrzewania wody przepływowe lub pojemnościowe, nieelektryczne:

 

8419 40 00 0

– Instalacje do destylacji lub rektyfikacji

 

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

ex

8419 40 00 0

Piece, kolumny frakcyjne i reaktory katalityczne odpowiadające standardom nr 8 Amerykańskiego Towarzystwa Inżynierów i Mechaników

 

8419 90

– Części:

 

8419 90 80 0

– – Pozostałe

ex

8419 90 80 0

Części do wyżej wymienionych urządzeń z pozycji 8419

8907

8907

Pozostałe konstrukcje pływające (np. tratwy, zbiorniki, koferdamy, przystanie, boje i znaki nawigacyjne):

 

8907 90 00 0

– Pozostałe

ex

8907 90 00 0

Boje przeładunkowe i cumownicze

9026

9026

Przyrządy i aparaty do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych parametrów cieczy lub gazów (np. przepływomierze, poziomowskazy, manometry, ciśnieniomierze, liczniki energii cieplnej) z wyjątkiem aparatów i przyrządów objętych pozycjami nr 9014, 9015, 9028 lub 9032:

ex

9026

Przyrządy do zespołowej kontroli rurociągu

9032

9032

Przyrządy i aparatura do automatycznej regulacji i kontroli:

ex

9032

Przyrządy do zespołowej kontroli rurociągu

dział 84

dział 84

REAKTORY JĄDROWE, KOTŁY, MASZYNY I URZĄDZENIA MECHANICZNE ORAZ ICH CZĘŚCI

ex

dział 84

Urządzenia do oczyszczania (tzn. do zatrzymywania spadku zawartości węgla), od 406,4 mm wzwyż

 

 

Urządzenia dozujące wysokiej wydajności (0,28 m3/s lub więcej)

ex

8481

Części zamienne do wszystkich wyżej wymienionych pozycji towarowych

ex

8482

Części zamienne do wszystkich wyżej wymienionych pozycji towarowych

ex

8483

Części zamienne do wszystkich wyżej wymienionych pozycji towarowych

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »