| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 7 sierpnia 1998 r.

w sprawie zakresu wiadomości obowiązujących na egzaminie dla pracowników specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, którzy uzyskali świadectwa potwierdzające zdanie egzaminu z zakresu znajomości pełnienia służby strażniczej z bronią

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do osób ubiegających się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej:

1) pierwszego stopnia, które przed wejściem w życie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740), zwanej dalej „ustawą”, uzyskały świadectwo potwierdzające zdanie egzaminu z zakresu znajomości pełnienia służby strażniczej z bronią, wydane przez właściwą terytorialnie komendę wojewódzką Policji i upoważniające do zatrudnienia w Straży Przemysłowej (Portowej, Bankowej) i Straży Pocztowej, zwanych dalej „Strażami”, oraz osób spoza tych Straży wyznaczonych do pełnienia z bronią służby ochrony mienia,

2) drugiego stopnia, które przed wejściem w życie ustawy uzyskały świadectwo potwierdzające zdanie egzaminu z zakresu znajomości pełnienia służby strażniczej z bronią dla kandydatów na stanowiska kierownicze w Strażach, wydane przez właściwą terytorialnie komendę wojewódzką Policji i upoważniające do zatrudnienia w tych Strażach.

§ 2.
Zakres wiadomości obowiązujących na egzaminie na pierwszy i drugi stopień licencji pracownika ochrony fizycznej dla pracowników specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, którzy uzyskali świadectwa potwierdzające zdanie egzaminu z zakresu znajomości pełnienia służby strażniczej z bronią, określa załącznik do rozporządzenia.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Tomaszewski

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. (poz. 732)

ZAKRES WIADOMOŚCI OBOWIĄZUJĄCYCH NA EGZAMINIE NA PIERWSZY I DRUGI STOPIEŃ LICENCJI PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ DLA PRACOWNIKÓW SPECJALISTYCZNYCH UZBROJONYCH FORMACJI OCHRONNYCH, KTÓRZY UZYSKALI ŚWIADECTWA POTWIERDZAJĄCE ZDANIE EGZAMINU Z ZAKRESU ZNAJOMOŚCI PEŁNIENIA SŁUŻBY STRAŻNICZEJ Z BRONIĄ

I. Wiadomości obowiązujące na egzaminie na pierwszy stopień licencji pracownika ochrony fizycznej

Zagadnienia:

1. Ogólne przepisy regulujące zasady pracy pracownika ochrony fizycznej.

2. Wymagania kwalifikacyjne pracowników ochrony.

3. Uprawnienia pracowników ochrony w zakresie ochrony mienia, z uwzględnieniem przypadków i warunków użycia broni i innych środków przymusu bezpośredniego.

4. Prawne warunki transportu wartości pieniężnych.

5. Odpowiedzialność karna pracownika ochrony.

6. Podstawowe wiadomości o technicznych środkach zabezpieczających, stosowanych w ochronie mienia.

7. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa karnego i wykroczeń.

8. Wybrane elementy psychologii.

9. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej.

II. Wiadomości obowiązujące na egzaminie na drugi stopień licencji pracownika ochrony fizycznej

Zagadnienia obowiązujące na egzaminie na pierwszy stopień licencji pracownika ochrony fizycznej oraz zagadnienia:

1. Obszary, obiekty i urządzenia podlegające ochronie - kryteria zaliczenia do grupy obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, sposób tworzenia wykazów i odpowiedzialność karna związana z brakiem zapewnienia fizycznej lub technicznej ochrony tych obszarów, obiektów i urządzeń.

2. Szczegółowe zasady organizacji i działania wewnętrznych służb ochrony.

3. Zasady tworzenia planu ochrony jednostki i tryb jego uzgadniania.

4. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

5. Ustawowe środki ochrony fizycznej osób i mienia.

6. Tryb sprawowania przez Policję nadzoru nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi.

7. Wybrane zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego.

8. Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego.

9. Wybrane zagadnienia prawa pracy.

10. Wybrane zagadnienia psychologii i socjologii pracy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kopeć & Zaborowski

Kopeć & Zaborowski (KKZ) to jedna z wiodących firm na polskim rynku prawniczym, specjalizująca się w sprawach z zakresu prawa karnego, gospodarczego, prasowego, ochrony dóbr osobistych a także z zakresu prawa pracy. Innym aspektem działalności KKZ jest przeprowadzanie na zlecenie podmiotów gospodarczych profesjonalnych audytów śledczych związanych z wykrywaniem nadużyć wewnątrz firm, a także mającymi na celu racjonalizację wydatków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »