REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1999 nr 79 poz. 884

USTAWA

z dnia 3 września 1999 r.

o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Tekst pierwotny
Art. 1. [Utworzenie, siedziba oraz status prawny Uniwersytetu]
1. Tworzy się z dniem 1 października 1999 r. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zwany dalej „Uniwersytetem".

2. Siedzibą Uniwersytetu jest Warszawa.

3. Uniwersytet jest uczelnią państwową.

Art. 2. [Profil działalności]
Uniwersytet kształci oraz prowadzi badania naukowe w szczególności w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych.
Art. 3. [Utworzenie Uniwersytetu z wcześniej istniejących jednostek]
1. Uniwersytet tworzy się z Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, zwanej dalej „Akademią".

2. Z dniem utworzenia Uniwersytetu znosi się Akademię Teologii Katolickiej w Warszawie.

Art. 4. [Nadzór nad Uniwersytetem]
1. Nadzór nad Uniwersytetem sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

2. Uniwersytet pozostaje ponadto pod nadzorem władz Kościoła Katolickiego w zakresie określonym przez umowę między Konferencją Episkopatu Polski a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej oraz statut uczelni.

Art. 5. [Mienie Uniwersytetu]
1. Mienie, obejmujące własność i inne prawa majątkowe Akademii, staje się mieniem Uniwersytetu z dniem jego utworzenia.

2. Uniwersytet z dniem utworzenia przejmuje prawa i zobowiązania Akademii.

Art. 6. [Przepis dostosowujący]
1. Z dniem utworzenia Uniwersytetu:

1) pracownicy Akademii stają się pracownikami Uniwersytetu,

2) studenci Akademii stają się studentami Uniwersytetu.

2. Osoby przyjęte do Akademii na pierwszy rok studiów na rok akademicki 1999/2000 z dniem utworzenia Uniwersytetu stają się jego studentami.

3. Podstawowe jednostki organizacyjne Akademii z dniem utworzenia Uniwersytetu stają się jego podstawowymi jednostkami organizacyjnymi.

4. Jednostki organizacyjne Akademii, które przed dniem utworzenia Uniwersytetu posiadały uprawnienia do nadawania stopni naukowych, zachowują te uprawnienia po dniu utworzenia Uniwersytetu.

Art. 7. [Przepis dostosowujący]
Dotychczasowe organy kolegialne i jednoosobowe Akademii, z wyłączeniem rektora, z dniem utworzenia Uniwersytetu stają się jego organami.
Art. 8. [Termin na przeprowadzenie wyborów organów Uniwersytetu]
Do dnia 31 grudnia 1999 r. zostaną przeprowadzone wybory organów Uniwersytetu w trybie i na okres ustalony w statucie Uniwersytetu.
Art. 9. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1999-10-01
  • Data wejścia w życie: 1999-10-16
  • Data obowiązywania: 2018-10-01
  • Dokument traci ważność: 2019-05-29

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA