REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 120 poz. 1288

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 28 grudnia 2000 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 86e ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196, z 1995 r. Nr 90, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 46, poz. 296, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718 i Nr 109, poz. 1157) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów (Dz. U. Nr 162, poz. 1117, z 1998 r. Nr 162, poz. 1129 i z 1999 r. Nr 110, poz. 1261) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 2 wyrazy „123,60 zł" zastępuje się wyrazami „131,30 zł";

2) w § 8 wyrazy „1143 zł" zastępuje się wyrazami „1213,90 zł";

3) załączniki nr 1–5 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1–5 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek


Załącznik 1. [RODZAJE SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH WPROWADZANYCH DO POWIETRZA OBJĘTYCH OPŁATAMI ORAZ JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 28 grudnia 2000 r. (poz. 1288)

Załącznik nr 1

RODZAJE SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH WPROWADZANYCH DO POWIETRZA OBJĘTYCH OPŁATAMI ORAZ JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Objaśnienia:

1) Związki w przeliczeniu na masę pierwiastka.

2) Z wyjątkiem wymienionych w innych grupach.

3) Współczynniki toksyczności dla określania sumarycznej ilości polichlorodibenzo-p-dioksyn i polichlorodibenzofuranów:

– 2, 3, 7, 8

– tetrachlorodibenzodioksyna

1

– 1, 2, 3, 7, 8

– pentachlorodibenzodioksyna

0,5

– 1, 2, 3, 4, 7, 8

– heksachlorodibenzodioksyna

0,1

– 1, 2, 3, 7, 8, 9

– heksachlorodibenzodioksyna

0,1

– 1, 2, 3, 6, 7, 8

– heksachlorodibenzodioksyna

0,1

– 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

– heptachlorodibenzodioksyna

0,01

 

– oktachlorodibenzodioksyna

0,001

– 2, 3, 7, 8

– tetrachlorodibenzofuran

0,1

– 2, 3, 4, 7, 8

– pentachlorodibenzofuran

0,5

– 1, 2, 3, 7, 8

– pentachlorodibenzofuran

0,05

– 1, 2, 3, 4, 7, 8

– heksachlorodibenzofuran

0,1

– 1, 2, 3, 7, 8, 9

– heksachlorodibenzofuran

0,1

– 1, 2, 3, 6, 7, 8

– heksachlorodibenzofuran

0,1

– 2, 3, 4, 6, 7, 8

– heksachlorodibenzofuran

0,1

– 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

– heptachlorodibenzofuran

0,01

– 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9

– heptachlorodibenzofuran

0,01

 

– oktachlorodibenzofuran

0,001

 

Załącznik 2. [JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA WPROWADZANIE DO POWIETRZA SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH* POWSTAJĄCYCH PRZY PRZEŁADUNKU BENZYN SILNIKOWYCH]

Załącznik nr 2

JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA WPROWADZANIE DO POWIETRZA SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH* POWSTAJĄCYCH PRZY PRZEŁADUNKU BENZYN SILNIKOWYCH

infoRgrafika

Objaśnienia:

* Łączna stawka opłat za wprowadzanie do powietrza następujących substancji zanieczyszczających:

węglowodorów alifatycznych i ich pochodnych, węglowodorów pierścieniowych, aromatycznych i ich pochodnych, wymienionych w załączniku nr 1, obliczona według stawek jednostkowych w nim określonych.


 

Załącznik 3. [JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA WPROWADZANIE DO POWIETRZA SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH* Z PROCESÓW SPALANIA PALIW W ŹRÓDŁACH O ŁĄCZNEJ WYDAJNOŚCI CIEPLNEJ DO 0,5 MW, OPALANYCH WĘGLEM KAMIENNYM LUB OLEJEM ORAZ DO 1 MW, OPALANYCH KOKSEM, DREWNEM LUB GAZEM]

Załącznik nr 3

JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA WPROWADZANIE DO POWIETRZA SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH* Z PROCESÓW SPALANIA PALIW W ŹRÓDŁACH O ŁĄCZNEJ WYDAJNOŚCI CIEPLNEJ DO 0,5 MW, OPALANYCH WĘGLEM KAMIENNYM LUB OLEJEM ORAZ DO 1 MW, OPALANYCH KOKSEM, DREWNEM LUB GAZEM

infoRgrafika

Objaśnienia:

* Łączna stawka opłat za wprowadzanie do powietrza następujących substancji zanieczyszczających:

benzo/a/pirenu, dwutlenku siarki, dwutlenku węgla, pyłów ze spalania paliw, sadzy, tlenków azotu i tlenku węgla, wymienionych w załączniku nr 1, obliczona według stawek jednostkowych w nim określonych.


 

Załącznik 4. [JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA WPROWADZANIE DO POWIETRZA SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH* Z PROCESÓW SPALANIA PALIW W SILNIKACH SPALINOWYCH]

Załącznik nr 4

JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA WPROWADZANIE DO POWIETRZA SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH* Z PROCESÓW SPALANIA PALIW W SILNIKACH SPALINOWYCH

infoRgrafika

Objaśnienia:

* Łączna stawka opłat za wprowadzanie do powietrza następujących substancji zanieczyszczających:

ołowiu, dwutlenku siarki, pyłów ze spalania paliw, sadzy, tlenków azotu, tlenku węgla, węglowodorów alifatycznych i ich pochodnych, węglowodorów pierścieniowych, aromatycznych i ich pochodnych, wymienionych w załączniku nr 1, obliczona według stawek jednostkowych w nim określonych.


 

Załącznik 5. [STAWKI OPŁAT ZA USUWANIE DRZEW]

Załącznik nr 5

STAWKI OPŁAT ZA USUWANIE DRZEW

infoRgrafika

Objaśnienia:

a) W razie usuwania drzew mających więcej niż jeden pień, opłatę oblicza się za każdy pień oddzielnie.

b) W razie usuwania drzew o pniu niższym od 130 cm, obwód należy mierzyć bezpośrednio pod koroną.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2000-12-29
  • Data wejścia w życie: 2001-01-01
  • Data obowiązywania: 2001-01-01
  • Dokument traci ważność: 2003-06-30

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA